Poboljšava se saradnja Tuzlanskog kantona s općinama i gradovima

0

Posjete gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu s ciljem intenziviranja saradnje i sinhronizacije aktivnosti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u srijedu je nastavio posjetom Gradskoj upravi i gradonačelniku Tuzle Zijadu Lugaviću.

Ovom prilikom u radnoj atmosferi razgovarano je o brojnim projektima, aktivnostima, ali i potrebama i neophodnosti otvorenosti komunikacije i razmjene informacija, te češćim međusobnim susretima. Posebna pažnja posvećena je projektima iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, te pravdanju ranije odobrenih sredstava, što je preduslov za ponovno apliciranje u novoj fiskalnoj godini.

Također razgovaralo se o projektima razvojnim projektima, zajedničkim projektima u oblasti zdravstva, boračko – invalidske zaštite, povratka i kulture s obzirom da Grad Tuzla i Tuzlanski kanton dijele osnivačka prava u nekoliko ustanova kulture u Tuzli.

Osim navedenog delegacije su razgovarale i o nekim projektima koji nisu u cjelokupnoj i direktnoj nadležnosti kantonalnih organa, ali je izražena spremnost i volja da se zajednički djeluje prema nadležnim institucijama kako bi se realizirali projekti koji nose direktne koristi za Građane, jedan od takvih jeste uvođenje e-Uprave, odnosno aktiviranje usluga „e-bebe“, „e-prebivalište“ i „e-JMBG“, čime bi se postojeći administrativni i drugi postupci približili osnovnim konzumentima usluga – građanima.

„Prije svega drago mi je da smo, nakon određenog dužeg vremena, danas otvorili komunikaciju sa Gradom Tuzlom. Većina nerazumijevanja i nesporazuma je upravo rezultat manjka komunikacije u dosadašnjem periodu. Danas smo otvorili više različitih tema i očito je da je i sa naše, a i sa strane Grada Tuzla u fokusu građanin i projekti koji za rezultat imaju direktne koristi za građane. Kada su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koje Vlada planira realizirati u narednom periodu na području Tuzle su rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona čime ćemo onaj ružni prizor na Slatini zamijeniti jednim reprezentativnim objektom. Također, planirano početi i generacijski projekat izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli što će dati poseban podstrek razvoju tog urbanog dijela Grada“, kazao je premijer Halilagić, te pozvao gradonačelnika i njegove službe na intenzivniju saradnju, češće kontakte i ubrzavanje realizacije svih razvojnih projekata.

Gradonačelnik Lugavić se pohvalno izrazio naspram prezentiranih realnih planova za izgradnju Kampusa, te naglasio da on i premijer Halilagić već duži niz mjeseci imaju svakodnevnu ili sedmičnu komunikaciju i razmjenu mišljenja o raznim problemima koje muče Grad i Tuzlanski kanton i na kraju to rezultira zajedničkom vizijom i slaganjem. Iz takve komunikacije izrastao je današnji sastanak, kazao je gradonačelnik Lugavić.

„Trenutna Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Halilagićem i Gradska uprava u fokusu imamo samo građane i građanke grada Tuzle i Tuzlanskog kantona i njihove potrebe za njihovim kvalitetnijim životom, radom, zdravstvenim i obrazovnim sistemom itd. Danas smo otvorili veliki broj pitanja s obje strane na koja želimo naći zajednički imenilac i definisati zajedničke pravce rješavanja tih problema. Mislim da smo na pravom tragu da takve dogovore postignemo“, kazao je gradonačelnik Lugavić ističući da će najavljeni razvojni projekat izgradnje Kampusa sigurno kreirati novu vizuru sjevernog dijela grada, ali i samo egzistiranje Kampusa jednom gradu i njegovoj akademskoj zajednici daju jednu novu dimenziju.

„Današnji sastanak sigurno nije moga riješiti sve probleme i inicijative, ali sigurno je da smo napravili pomak i da će službe i resorna ministarstva u narednom periodu nastaviti djelovati u skladu sa današnjim inicijativama“, složili su se danas Halilagić i Lugavić, ocjenjujući ga dobrom inicijativom za nastavak i unaprjeđenje međusobnih odnosa.

U radnoj posjeti Gradu Tuzli, uz premijera Halilagića, bili su ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić i zdravstva Dušanka Bećirović, te ministar privrede Edin Duraković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović, ministar kulture, sporta i mladih Damir Gazdić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Denis Bećirović, te sekretar Ministarstva obrazovanja i nauke Armela Topuzović.