Poboljšanje saradnje i privlačenje investicija u BiH iz Turske i Mađarske

0

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost Agenciji za promociju stranih investicija BiH (FIPA) za potpisivanje Memoranduma o suradnji sa Uredom za investicije Predsjedništva Republike Turske i Agencijom za promociju izvoza Republike Mađarske.

Nakon davanja saglasnosti Predsjedništa Bosne i Hercegovine, direktorica FIPA-e Milica Marković će u narednom periodu organizovati potpisivanje.

Ured za investicije Predsjedništva Republike Turske je nacionalna organizacija za promociju mogućnosti investiranja u Tursku i za pružanje pomoći investitorima prije, tokom i nakon dolaska u Tursku.

Cilj potpisivanja Memoranduma o saradnji sa FIPA-om je poboljšanje saradnje u oblasti investiranja, uspostavljenje direktnih kontakata privrednika i investitora, stvaranje povoljnih uslova za ekonomski rast i organizacija posjeta na visokom nivou za državne institucije, privatne i javne kompanije i ostale relevantne aktere u ekonomskim odnosima. 

FIPA i HEPA (Agencija za promociju izvoza Mađarske) će potpisati Memorandum o saradnji o dodjeli bezpovratnih finansijskih sredstava za mađarske kompanije koje investiraju u BiH. Vlada Mađarska je formirala Investicioni program Zapadnog Balkana koji podrazumijeva dodjelu bezpovratnih finansijskih sredstava mađarskim kompanijama koje žele investirati u regiju zapadnog Balkana.

FIPA će analizirati i procjenjivati svaki nominirani projekat, koristeći kao neke od kriterija poslovne indikatore mađarskih kompanija koje nominuju projekat, zatim značaj projekta za BiH i finansijsku analizu projekta.