“Planetarne rezonance” krive za poplave na Balkanu iz 2014.

0

Međunarodni naučni tim u studiji objavljenoj u časopisu “Nauka” tvrdi da su za poplave koje su zahvatile Balkan 2014. godine odgovorne “planetarne rezonance”, te da je poplavljeno područje pogodio ciklon tipa “Vb”.

Poplave su na području Balkana – u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i još nekim zemljama uništile brojne kuće, usjeve i odnijele na desetine života.

Osim klimatskih promjena, naučnici apostrofiraju ciklon “Vb”, koji je sa Mediterana donio ogromne količine kiše, što je, vjerovatno, povezano sa planetarnim “Rosbijevim valovima”.

“Analize dnevnih proljećnih kiša nad Balkanom otkrivaju značajne trendove povećanja. Zato tvrdimo da su u povećanim rizicima od poplava na Balkanu ulogu imali i dinamički procesi”, tvrde naučnici.

Oni navode da je takva “planetarna rezonanca” zabilježena i u ljeto 1997. godine u Evropi, a ponovila se prije dvije godine na Balkanu.

“Rosbijevi valovi” nastaju zbog rotiranja Zemlje, a zapravo se radi o poremećajima u, pretežno, zapadnom strujanju umjerenih geografskih širina.

Pojavljuju se na visinama od približno pet kilometara. Na sjevernoj Zemljinoj hemisferi oni uzrokuju snažno krivudanje strujanja vazduha koje se kreće od zapada prema istoku i donosi promjene vremena.