Parodi: U julu prva tranša MMF-a

0

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ u BiH Francisko Parodi rekao je da se doznaka prve tranše aranžmana za BiH očekuje u julu, nakon što Izvršni odbor odobri program, a koristiće se za finansiranje prethodno dogovorenih budžeta.

„Od vlasti će se tražiti da redovno izvještavaju o izvršavanju svojih budžeta. Osoblje MMF-a potom će ocjenjivati da li je izvršenje budžeta u skladu sa postavljenim ciljevima. Doznačavanje ostalih tranši zavisiće od ispunjavanja fiskalnih ciljeva“, istakao je Parodi.

Parodi je za „Nezavisne novine“ rekao da će Odbor MMF-a u julu razmatrati odobravanje aranžmana za BiH u iznosu od oko 550 miliona eura, nakon što bude sproveden niz mjera.

On je pojasnio da su predstavnici MMF-a i predstavnici vlasti u BiH postigli sporazum koji podliježe odobrenju Uprave i Izvršnog odbora, o ekonomskom programu koji može dobiti podršku u vidu 36-mjesečnog aranžmana od oko 550 miliona eura.

Prema njegovim riječima, program ima tri cilja, od čega se prvi odnosi na unapređenje poslovnog okruženja sa ciljem privlačenja investicija, otvaranja više radnih mjesta u privatnom sektoru, te povećanje potencijala za rast ekonomije.

„Drugi cilj je smanjenje javnog duga kroz postepenu fiskalnu konsolidaciju, uz istovremeno smanjenje veličine vlade i unapređenje kvaliteta vladine potrošnje. Treći cilj je očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i oživljavanje kreditnog rasta“, pojasnio je Parodi.

On je istakao da će kredit pružiti budžetsku podršku entitetskim budžetima, a sredstva će tokom tri godine biti doznačavana u 12 kvartalnih tranši, zavisno od ispunjavanja kvantitativnih ciljeva i konkretnih mjera politika koji su zajednički dogovoreni u okviru programa. (Srna)