Park će angažovati 30 osoba s Biroa

0

Trideset osoba s evidencije Biroa za zapošljavanje od iduće sedmice bit će angažirano u preduzeće Park, na poslovima uređenja i održavanja zelenih površina po projektu “Javni radovi PLUS”.

Tim povodom danas je v.d.direktora preduzeća Park Edin Abdurahmanović potpisao ugovor o realizaciji dvomjesečnog angažmana osoba s evidencije nezaposlenih sa Nerminom Pećancem, direktorom JU” Služba za zapošljavanje KS”.

U prostorijama Biro Centra danas je osim preduzeća Park ugovor o angažmanu osoba kroz projekat “Javni radovi PLUS” potpisalo još osam poslodavaca, kao i osobe koje će putem JU “Služba za zapošljavanje KS” pokrenuti vlastiti biznis.

Što se tiče osoba koje će radni angažman ostvariti u preduzeće Park, u ovo preduzeće bit će upućeni od svojih općinskih biroa, na čijoj evidenciji će ostati i tokom angažmana u Parku.

Prema riječima direktora Abdurahmanovića ovakvi projekti izuzetno su značajni jer pomažu preduzeća Park da tokom sezonskih i akcijskih radova osim površina iz vlastite nadležnosti, budu očišćene i uređene površine koje nisu u programima redovnog čišćenja i uređenja.

Posebno je to izraženu i periodima nedostatka radne snage.

Trideset osoba koje budu angažirane u Parku bit će raspoređene u radne jedinice ovog preduzeća koje se nalaze u nekoliko općina u KS, a zajedno sa uposlenicima Parka obavljati će poslove jesenjeg i zimskog održavanja javnih zelenih površina.

Direktor Abdurahmanović istakao je da će ovaj angažman osoba s evidencije nezaposlenih dobro doći i osobama angažiranim na tim poslovima pošto će mjesečna naknada za angažman iznositi 833 KM, a sredstva za njihov rad izdvojit će JU “Služba za zapošljavanje KS”.