Osniva se zajednička kompanija za gradnju plinovoda

0

Skupština BH-Gasa danas je razmatrala i usvojila sve osnivačke akte za formiranje IAP (Jonsko-jadranski plinovod) kompanije, koja podrazumijeva osnivanje projektne kompanije u kojoj će ravnopravno učešće imati predstavnici četiri zemlje i to, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije.

Finansijska sredstva potrebna na ime osiguranja osnivačkog udjela BH-Gasa su predviđena poslovnim planom za 2019. godinu.

Konkretnije, kompanije Plinacro, BH-Gas, Montenegro Bonus i Albgaz će imati podjednaki udio u kompaniji, čije se osnivanje očekuje u narednom periodu i čije sjedište je predviđeno da bude u Splitu.

Razlozi koji su rukovodili ove četiri zemlje da svaka sa svoje strane uputi prijedloge svojim vlasnicima za formiranje IAP kompanije su izrada studija i projekata za predmetni gasovod, kao i obezbjeđenje novčanih sredstava, kako bi se krenulo u izgradnju Jadransko-jonskog gasovoda.

Ujedno, ovaj gasovod bi bio nastavak gasovoda TAP, koji je u završnoj fazi izgradnje. Bosna i Hercegovina svoje učešće zasniva i na projektu Južna interkonekcija, koji bi bio nedvojivi dio projekta IAP, preko kojeg bi se u slučaju da bude izgrađen i podržan od EU diverzificirali izvori i pravci snabdjevanja za sve ove zemlje prirodnim gasom iz Azerbejdžana.

Ovo je još jedan pokazatelj pune podrške Vlade Federacije BiH u obezbjeđenju sigurnosti snabdjevanja, kako BiH tako i FBiH prirodnim gasom, te mogućnosti diverzifikacije izvora snabdjevanja, čime bi se zadovoljili svi standardi EU.

Inače, danas je u sjedištu BH-Gasa održana Skupština Društva i tom prilikom je usvojen set finansijskih izvještaja za 2018. godinu.

BH-Gas je poslovnu 2018. godinu završio sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 3.159.832,00 KM, koji je Skupštinskom odlukom predviđen za reinvestiranje u razvojne infrastrukturne projekte Društva.