Novalić: Nije realna promjena stope PDV-a

0

Nije realno da se promijeni stopa PDV-a jer je ta stopa najniža u Evropi, kazao je danas u Sarajevu premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Prema njegovim riječima, ono što je realno očekivati jeste da se rok za predaju PDV prijava pomjeri sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca. Time bi se poslodavcima omogućilo da do kraja mjeseca imaju na raspolaganju dodatni kapital čiji je ukupni iznos oko 320 miliona KM.

Novalić je na pitanje odgovorio nakon što su intenzivirani zahtjevi privrednika za zakonske izmjene koje se odnose na podnošenje PDV prijava.

Pomjeranje roka naročito je potrebno u situaciji nakon pojave koronavirusa kada je upitno na koji će način poslodavci izmirivati svoje finansijske obaveze.