Nezaposlenost u januaru povećana u oba entiteta, smanjena u Brčko distriktu

0

Po podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 31. januara 2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 539.098 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 1.530 osoba ili 0,28 posto, a od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje njih 277.954 ili 51,56 posto su žene.

Nezaposlenost je povećana u Federaciji BiH za 873 osobe (0,22 posto), u Republici Srpskoj za 764 osobe (0,56 posto), dok je u Brčko distriktu BiH smanjena za 117 osoba (0,88 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. januarom 2016., NKV radnika je 142.786 ili 26,49 posto, PKV 9.442 ili 1,75 posto, KV 182.077 ili 33,77 posto, VKV 2.872 ili 0,53 posto, NSS 1.477 ili 0,27 posto, SSS 148.670 ili 27,58 posto, VŠS 7.594 ili 1,41 posto i VSS 44.180 ili 8,20 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,77 posto, te radnici sa SSS 27,58 posto.

U januaru su ukupno 13.852 osobe brisane s evidencija službi zapošljavanja. Od tog broja zaposleno je 7.476 osoba.

Istovremeno je za 7.353 osobe prestao radni odnos, dok su poslodavci u tom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.711 novih radnika.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2015. broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 715.425, a od toga 295.478 žena. U odnosu na novembar 2015. broj ukupno zaposlenih u pravnim licima je smanjen za 0,5 posto, a broj zaposlenih žena je također smanjen za 0,3 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2015. iznosila je 42,9 posto i u odnosu na novembar 2015. povećana je za 0,2 postotna poena, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.