Neto dobit banaka u Sloveniji pala za 57 posto

0

Kombinovana neto dobit komercijalnih banaka u Sloveniji pala je 57% u odnosu na prošlu godinu, na 185 miliona eura u prvih osam mjeseci 2020. godine, objavila je centralna banka.

Pogoršanje ukupnog ekonomskog stanja usred pandemije koronavirusa, a sve manji prihodi od kamata kao i drugi prihodi uticali su na dosadašnju profitabilnost domaćih banaka ove godine, ali se ipak očekuje da će 2020. godinu završiti s dobiti, objavila je u petak Banka Slovenije u svom mjesečnom izvještaju o rezultatima poslovanja bankarskog sektora koji prenosi SeeNews.

Neto prihod od kamata banaka opao je 4,3% na 432 miliona eura u posmatranom periodu, dok su nekamatni prihodi opali za 19,4% na 347 miliona eura.

Ukupni bruto prihod banaka u Sloveniji smanjio se 12% na godišnjem nivou na 779 miliona eura u periodu od januara do avgusta, dok su operativni troškovi porasli za 6,1% na 481 milion eura.

Neto troškovi umanjenja vrijednosti i rezervacija okrenuli su se na negativnih 96 miliona eura u periodu od januara do avgusta, sa pozitivnih 50 miliona eura u istom periodu 2019. godine.

Ukupna aktiva banaka porasla je na 43,84 milijarde eura na kraju avgusta, u odnosu na 41,21 milijarde eura na kraju 2019. godine.

D. Hadžić