Najznačajniji investitori u FBiH u 2015. su Hrvatska, Luksemburg i Turska

0

Federalna vlada usvojila je izvještaj o realizaciji direktnih inozemnih ulaganja u Federaciji BiH za 2015. godinu u kojem je navedeno da su ona u FBiH iznosila 379,2 miliona KM od ukupno 476,7 miliina KM, koliko je realizirano u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Najznačajniji investitori u FBiH u 2015. su Hrvatska, Luksemburg i Turska

Najznačajnije zemlje investitori u 2015. godini u FBiH bile su Hrvatska (163,7 miliona KM), Luksemburg (71,1 miliona KM), Turska (62,6 miliona KM), Holandija (40 miliona KM), Austrija (33,2 miliona KM),Kuvajt (27,6 miliona KM), te Srbija (20,5 miliona KM). Istovremeno, smanjenje inozemnog kapitala nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog kapitala ili njegova dijela i brisanja iz registra iznosilo je 103,8 miliona KM. Najznačajnija smanjenja odnosila su se na Francusku (-41,1 miliona KM), Švicarsku (-36,1 miliona KM), Slovačku (-17,8 miliona KM) i Italiju (-3,8 miliona KM).

Djelatnosti u okviru kojih je registrovano najviše inozemnih ulaganja su finansijske uslužne djelatnosti – osim osiguranja i penzionih fondova (189,4 miliona KM), telekomunikacije (65,8 miliona KM), poslovanje nekretninama (49,6 miliona KM), proizvodnja hemikalija (38,7 miliona KM), upravljačke djelatnosti (33,8 miliona KM), trgovina na veliko – osim trgovine motornim vozilima i motociklima (31,2 miliona KM), osiguranje, reosiguranje i penzioni fondovi (17,3 miliona KM), te proizvodnja pića (10,4 miliona KM).

U izvještaju su dati i pokazatelji o direktnim inozemnim ulaganjima od 1994. do konca 2015. godine koja su, za Federaciju BiH, iznosila 7.063,5 miliona KM. U ovom razdoblju su od zemalja najveći investitori bile Hrvatska (1.913,2 miliona KM), Austrija (1.681,6 miliona KM), Njemačka (547,5 miliona KM), Slovenija (466,7 miliona KM), Švicarska (393,3 miliona KM), Turska (360,8 miliona KM), te Holandija (319,3 miliona KM).

Negativne iznose investicija imale su Malezija (-15,6 miliona KM), Norveška (-0,9 miliona KM) i Slovačka (-0,2 miliona KM).

Vlada FBiH je danas, također na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, prihvatila i informaciju o registriranim predstavništvima inozemnih osoba u FBiH, sa stanjem na dan 10.5.2016. godine. Najveći broj ovih predstavništava su otvorile osobe iz Hrvatske (88 ili 25,58 posto), Slovenije (38 ili 11,04 posto), SAD (32 ili 9,3 posto), Njemačke (23 ili 6,69 posto), Srbije (21 ili 6,1 posto), Austrije, Mađarske i Italija (po 16 ili 4,65 posto), Turske (15 ili 4,36 posto), te Švicarske (12 ili 3,49 posto).