Nafija Hodo, direktorica Službe za zapošljavanje BPK: Pozitivno okruženje i spremnost na rad motorna snaga razvoja

0

Na prostoru BPK Goražde na dan 31.08.2016. godine bilo je 3.594 nezaposlenih. Od 2014, ovaj broj je svake godine manji. Nafija Hodo, direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, u razgovoru za naš portal kaže kako je to rezultat ponajviše ljudskih resursa koje ovaj grad i kanton imaju.

Možete li ovu brojku uporediti sa nekim ranijim periodom od prije recimo 5 ili 10 godina?

U posledjnjih osam godina najveći broj nezaposlenih zabilježen je u 2009. Godini – 4231. Od 2011. Godine broj nezaposlenih nije prešao 4.000. Najveće smanjenje desilo se 2011. Godine kada je broj smanjen za 9,3 posto u odnosu na proteklu godinu. Nakon što je u 2013. Zabilježen mali rast nezaposlenosti, od 2014. Godine ovaj se broj konstantno smanjuje tako da je u 2016. Nezaposlenost bila na n ajnižoj stopi u ovom periodu.

Koje su mjere dovele do ovog konstantnog smanjenja broja nezaposlenih?

Prije svega, to je rezultat novih investicija. Na prostoru kantona zabilježena su brojna investiciona ulaganja (Prevent) a došlo je i do proširenja kapaciteta pojedinih kompanija (Ginex, Bekto Precisa, Pobjeda Sport, itd.). Pored toga, Služba za zapošljavanje BPK Goražde i Federalni zavod za zapošljavanje u kontinuitetu provode aktivnu politiku zapošljavanja.

bekto-precisa

Bekto Precisa jedna je od kompanija koja uspješno posluje u BPK

Kakva je bila uloga Službe za zapošljavanje u ovom vremenskom periodu i koliko su njene aktivnosti doprinijele tome da Goražde danas slovi za jedan od gradova sa najmanjom stopom nezaposlenosti?

Uloga Službeza zapošljavanje BPK Goražde je bila velika. Sve zahtjeve poslodavaca oko posredovanja u zapošljavanju, ali i programe pripreme nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca (Prevent, Bingo, Ginex i dr.), Služba je uspješno realizovala. Komunikacija sa poslodavcem je na dnevnoj osnovi.

Koje politike zapošljavanja se trenutno provode?

U ovoj godini naša Služba je realizovala brojne programe. Izdvojiću  stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba sa VSS i VŠS kao i program edukacije nezaposlenih osoba za engleski jezik, njemački jezik i obuka za računare (ECDL obuka). Takođe, tu su i programi Federalnog zavoda za zapošljavanje Posao za sve i Vaučer za posao a u toku je i program Vlade Federacije BiH Prvo radno iskustvo za zapošljavanje i samozapošljavanje.

U Goraždu je u posljednjih 10-ak godina registrovan i veliki broj kompanija. Šta je po vašem mišljenju to što ih je navelo da Goražde odaberu kao svoje sjedište? Postoje li neke mjere koje su namijenjene tome da olakšaju poslovanje i osnivanje kompanija?

Prostor ovog Kantona i ljudski resursi koje imamo za rezultat imaju ovako uspješan razvoj. Poduzetnici poput Redže Bekto i Nijaza Hastora su investitori koji su jako puno uložili u ovaj kanton. Isto tako pozitivno društveno okruženje i pristup,kao i spremnost na rad i saradnju su motorna snaga razvoja ove sredine.

Razgovarala: Bojana Šutvić

Save