Šef Misije MMF-a: Ekonomski program s BiH i dalje na pravom putu

0

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pod vođstvom Nadeema Ilahija posjetila je Sarajevo i Banja Luku u periodu od 7. do 21. maja/svibnja 2018. godine kako bi razgovarala o novijim ekonomskim kre tanjima i o politikama za drugi pregled ekonomskog programa sa BiH, koji dobija podršku iz kreditne linije MMF-a za proširene aranžmane.

“Ekonomski program s Bosnom i Hercegovinom i dalje je na pravom putu. Osoblje MMF-a i vlasti u Bosni i Hercegovini postigli su sporazum, koji podliježe odobrenju Izvršnog odbora MMF-a, a u vezi politika neophodnih za zaključivanje drugog pregleda u okviru Proširenog aranžmana. Izvršni odbor MMF-a razmatrat će zaključivanje drugog pregleda po ispunjavanju jedne prethodne mjere”, naveo je Ilahi.

Istakao je da je zabilježen značajan oporavak, uglavnom pod utjecajem veće privatne potrošnje i izvoza.

“Stopa nezaposlenosti je znatno smanjena. Preliminarni podaci o poreznim prihodima, doznakama i bankovnim kreditima navode na zaključak da će se ovaj pozitivni trend nastaviti i dalje tokom 2018. godine. Izvršenje programa je na zadovoljavajućem nivou, i ispunjeni su svi fiskalni ciljevi programa. Ukupni budžetski suficit je dostigao dva posto BDP-a u 2017. godini, uglavnom zahvaljujući tome što su vlasti ograničile ukupnu potrošnju. Misija pozdravlja nedavno usvajanje rebalansa budžeta u Federaciji i Republici Srpskoj, što će omogućiti dodatno finansiranje kapitalnih projekata koji potiču rast”, naveo je Ilahi.

Ipak, ocijenio je da je napredak u provedbi reformi bio sporiji od očekivanog. Stoga iz MMF-a apeliraju na Parlamentarnuskupštinu BiH da usvoji novi Zakon o osiguranju depozita.

“Zakoni o bankama i agencijama za bankarstvo su već usvojeni na entitetskom nivou, a neusvajanje novog Zakona o osiguranju depozita odlaže modernizaciju zakonodavstva u sektoru bankarstva u cijeloj zemlji. Potrebni su dodatni napori kako bi se otvarala radna mjesta u privatnom sektoru. Prethodna mjera za završetak drugog pregleda ja da Vlada FBiH dostavi Parlamentu FBiH prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima u skladu sa preporukama osoblja MMF-a”, naveo je Ilahi.

Misija je, kazao je, ohrabrena mjerama koje vlasti poduzimaju u pogledu jačanja finansijskog sektora.

“Potičemo vlasti da u dolazećem periodu udvostruče napore usmjerene na provedbu strukturalnih reformi. Osoblje MMF-a je spremno pomoći vlastima”, zaključio je Ilahi.

Fena