Miraščić: Zaustavićemo praksu firmi koje rade na papiru, a gomilaju dugove

0

Praksa gomilanja gubitaka posebno onih firmi koje posluju sa poteškoćama će biti pekinuta. Njih će Vlada pokušati da restruktuira, ukoliko je to moguće, ukoliko ima smisla s ciljem privatizacije ili prodaje udjela ako govorimo firmama sa manjinskom udjelu, ali sigurno neće biti nastavka dosadašnje prakse gdje te firme samo na papiru rade i gomilaju gubitke, naglasio je u izjavi za Vijesti.ba, savjetnik premijera Federacije, Goran Miraščić.

VIJESTI.BA: Može li Federalna Vlada u toku sljedećih 60 dana kako je danas u Mostaru najavio premijer Novalić, rješiti problem poreskih dugovanja, kompanija koje već duži niz godina bilježe gubitke. Koji su osnovne prepreke u tome?

MIRAŠĆIĆ: Osnovana prepreka je to što ste i sami rekli da dvije decenije traje gomilanje dugova i usnovi što je Vlada učinila što preko svoje Poreske uprave čini je dakle da pod broj jedan; pokušat će da se vidi na koji način šta je realno naplativo, a druga stvar možda čak i bitnija je da prestaje praksa neizmirivanje dugova i neplaćanja obaveza. Kakva će se vrsta sporazuma iznaći to ipak moramo ostaviti za preduzeća dužnike i za Poreznu upravu, to će biti vrsta sporazuma o otplati. Opet govorim o tome šta je realno naplativo ali naravno ono što je još bitnije  da ta praksa neplaćanja doprinosa i drugih poreza prestane.

VIJESTI.BA:  Kako bi glasilo vaše ekonomsko-analitičarsko razmišljanje o sljedećem. Ima li smisla u ovoj državi spašavati privredne subjekte koji konstantno bilježe gubitike a nema naznaka da će u budućnosti poslovati drugačije? Koja je Vaša procijena?

MIRAŠČIĆ: To je standardno ekonomsko razmišljanje odnosno ekonomska logika. Dakle ona preduzeća koja imaju ogromne dugove, Vlada će na prvoj od narednih sjednica razmatrati Zakon o uvezivanju nedostajećeg radnog staža, gdje će se uvezivati staž onim radnicima, privrednih društava u vlasništvu države koji nisu izmirili obeveze da bi radnici stekli uslove za penziju, a što se tiče samih tih firmi to će biti ili prestanak pravnog kontinuiteta tih firmi ( dakle nema više gomilanja tih dugova) ili mogućnost restruktuiranja za kasniju prodaju ili likvidacije. Dakle neće biti nekih dodatnih opcija. U svakom slučaju praksa gomilanja gubitaka posebno onih firmi koje posluju sa poteškoćama, njih će Vlada pokušati da restruktuira, ukoliko je to moguće, ukoliko ima smisla s ciljem privatizacije ili prodaje udjela ako govorimo firmama sa manjinskom udjelu, ali sigurno neće biti nastavka dosadašnje prakse gdje te firme samo na papiru rade i gomilaju gubitke.