Ministarstvo privrede isplatit će bivšim radnicima Sarabona potraživanja nastala po osnovu odluka Evropskog suda za ljudska prava

0

Po osnovu prijateljske nagodbe zaključene između Bosne i Hercegovine i zastupnika apelanata/bivših radnika društva Sarabon, na čije zaključenje je Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost, Evropski sud za ljudska prava u predmetu 16 aplikanata/radnika društva Sarabon donio je odluku kojom je Vlada KS obavezana isplatiti naknadu na ime nematerijalne štete nastale po osnovu nenaplate potraživanja radnika, a zbog neokončanja stečajnog postupka pred Općinskim sudom u Sarajavu u razumnom roku. 

Vlada Kantona Sarajevo je obavezana isplatiti iznose od po 1.000 EUR svakom apelantu, kao i naknaditi troškove  postupka u iznosima od po 250 EUR po svakom od njih.

„Ministarstvo privrede KS preuzelo je obavezu izvršiti navedene isplate, te nakon što su se stekli uslovi za isplatu, kontaktiralo zastupnike apelanata/bivših radnika Sarabona kako bi ih obavijestili da dostave podatke potrebne za uplatu. Kada podaci budu uredno dostavljeni Ministarstvu će na način kako je to zatraženo dopisom od 15. jula ove godine, a kasnije i urgencijom, po naprijed navedenim Odlukama, izvršiti isplate i time će biti ispunjene obaveze Ministarstva privrede KS u navedenom predmetu“, pojasnio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić

Podsjećanja radi, napominjemo da je društvo Sarabon privatizirano 2000. godine, a Kantonalni sud u Sarajevu je 2010. godine istu potvrdio kao valjanu i poništio Rješenje Kantonalne agencije za privatizaciju o raskidu ugovora o privatizaciji. Dakle, od 2000. godine privredno društvo Sarabon je u potpunosti u vlasništvu fizičkih lica, te stoga ne postoji pravni osnov da se potraživanja radnika koja su nastala u periodu nakon privatizacije stavljaju na teret budžeta Kantona Sarajevo.

„Sjetit ćete se da smo prije izvjesnog vremena objavili informacije o preduzeću Satex, čija je privatizacija također neuspješna, a imovina ovog preduzeća rasprodata, a ipak nekoliko godina nakon privatizacije, nemarom onih koji su se starali o budžetu Kantona Sarajevo za četiri radnice ovog preduzeća iz budžeta su isplaćivane plaće nekoliko godina. Preduzeće je bilo u privatnom vlasništvu, a radnici su plaće dobijali s budžeta. Istu stvar, samo retroaktivno, traže zastupnici 16 bivših radnika Sarabona. Obzirom da je društvo Sarabon dioničko društvo u privatnom vlasništvu, nad kojim se pred Općinskim sudom u Sarajevu vodi postupak stečaja još od 2006. godine, zahtjev radnika prema Vladi Kantona Sarajevo je u potpunosti neosnovan i ne postoji način na koji bi se potraživanja radnika istaknuta u stečajnom postupku mogla naplatiti iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo“, kategoričan je ministar Delić. 

Napominjemo, po dostavljanju traženih podataka, Ministarstvo privrede KS izvršit će plaćanje na način i u iznosima kako to nalažu odluke Evropskog suda za ljudska prava i time će biti ispunjene sve obaveze Ministarstva privrede KS, koje od 2000. godine, od privatizacije privrednog subjekta Sarabon, nije nadležno za rad i poslovanje istog.