Ministar Delić najavio poticaje poljoprivrednicima u KS i smanjenje parafiskalnih nameta

0

U cilju boljeg upoznavanja privrednih subjekata sa aktivnostima Ministarstva privrede, danas je ministar Adnan Delić održao press konferenciju na kojoj je prezentirao nove mjere za olakšavanje poslovanja privrednicima KS u uslovima pandemije.

Ministarstvo privrede KS danas je objavilo Javni poziv za dobivanje podsticajnih sredstava za očuvanje starih tradicionalnih zanata-obrta za 2021. godinu.

Pravo učešća imaju svi podnosioci zahtjeva koji kao osnovnu djelatnost obavljaju stare i tradicionalne zanate-obrte.

Kriteriji za dobivanje sredstava su da pružaju usluge i izrađuju proizvode starih i tradicionalnih zanata pretežnim udjelom ručnog rada, u manjim serijama, stvarajući finalni proizvod; da zanatsku djelatnost-obrt obavljaju kao osnovno zanimanje; da imaju stručnu osposobljenost za obavljanje obrta ili obrt obavljaju najmanje pet godina i da je sjedište obrta i prebivalište obrtnika u Kantonu Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni poziv je 30 dana od dana njegove objave.

Ono što je važno napomenuti da su sredstva povećana u odnosu na prošlu godinu za 100.000 KM i ukupno će po ovom javnom pozivu biti dodijeljeno 250.000 KM – naglasio je ministar Delić.

Dalje je naveo da će u narednom periodu biti isplaćene subvencije minimalnih plaća za juni i juli 2020. godine. Kako je naveo, ukoliko se svi uslovi ispune, danas će biti objavljena lista poslovnih subjekata koj su ostvarili pravo na subvenciju, a sve u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije.

Po nalogu Ministarstva privrede za obradu podataka je bila zadužena Privredna komora KS koja i realizuje isplatu odobrenih sredstava za koju očekujemo da će se obaviti u narednih 10 dana.

Za ove namjene je izdvojeno 8.650.000 KM. Bilo je mnogo zahtjeva, njih 4.315, ali dodatnim pregledima je ustanovljeno da je 3.321 poslovni subjekt ispunio kriterij javnog poziva a da 994 prijave ne ispunjavaju jedan ili više uslova – naglasio je Delić i dodao da odbijeni imaju pravo žalbe u roku od sedam dana.

Ministarstvo privrede je u fazi nacrta odluke o podsticaju poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu. Danas bi trebala biti objavljena preliminarna odluka koja se odnosi na iznose novčanih poticaja, minimalne uslove za opočetak proizvodne, za investiranje i rokove podnošenja samih zahtjeva za 2021. godinu.

– Koristim priliku da pozovem sve poljoprivredne proizvođače sa područja Kantona Sarajevo da svoje prijedloge i primjedbe na ovu prijedlog odluke dostave u Ministarstvo, bilo putem maila mp@mp.ks.gov.ba, pošte ili lično na pisarnicu Kantona Sarajevo. Mi ćemo 27. februara organizovati i javnu raspravu na ovu temu. Nakon što akumuliramo sve sugestije i primjedbe do 08.03.2021 godine, Ministrastvo će donijeti konačnu odluku. Izdvojena su veća sredstva za ovu namjenu u odnosu na predhodnu godinu. Obaveze Ministarstva privrede su otprilike 500.000 KM i one će biti isplaćene iz Budžeta za 2021. godinu – istakao je ministar Delić.

Što se tiče umanjenja naknade pravnim subjektima za općekorisne funkcije šuma za 50%, Vlada KS je jučer usvojila Zaključak koji će biti upućen SKS kako bi se privredni subjekti rasteretili ovog parafiskalnog nameta.

Po ovom osnovu se u proteklih nekoliko godina u Budžet prikupljalo oko šest miliona KM i ovim umanjenjem će privrednici biti rasterećeni za oko tri miliona KM.

Glavna poruka je da eko sistem šuma ne smije da trpi zbog ove promjene i ukoliko se desi da nedostaje sredstava, ona će biti namirena iz Budžeta KS.