Milićević: Drugu tranšu kredita od MMF-a nećemo dobiti u decembru jer nismo ispunili sve obaveze

0

Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević kazala je da naša država neće dobiti drugu tranšu kredita od MMF-a jer nije ispunjen dio preporuka iz Pisma namjere u zadanom roku.

Zbog neusvajanja izmjena Zakona o akcizama BiH neće dobiti novu tranšu kredita MMF-a, zbog čega će potrebna sredstva za budžet FBiH morati biti osigurana na drugi način, potvrdila je to ministrica finansija FBiH Jelka Milićević.

Vlasti FBiH Reformskom agendom i Pismom namjere MMF-u su se obavezale da će povećati akcize na gorivo, ali izmjene zakona još uvijek nisu izglasane.

“Druga tranša Međunarodnog monetarnog fonda u okviru kreditnog aranžmana između Bosne i Hercegovine i MMF-a neće biti doznačena krajem ove godine, kao što smo planirali u budžetu FBiH za 2016. godinu, jer neće biti ispunjen dio mjera iz Pisma namjere prema zadanom roku”, kazala je Milićević.

Izvršni odbor MMF-a će se sastati početkom naredne godine kako bi utvrdio zaključivanje prvog pregleda aranžmana pod uvjetom da su ispunjene sve prethodne mjere i strukturalne odrednice. 

Milićević naglašava kako ipak ne postoji opasnost za ugrožavanje finansijske stabilnosti budžeta FBiH.

“Nedostajući dio sredstava u iznosu od 212 miliona KM namjeravamo nadomjestiti kombinacijom mjera koje se odnose na odgovarajuće uštede u budžetu FBiH i na dodatne emisije trezorskih zapisa i obveznica. S obzirom na izloženost riziku banaka prema budžetu Federacije BiH i njihovu likvidnost evidentno je da ne postoji rizik za finansijsku stabilnost FBiH”, naglašava Milićević.

Misija MMF-a nedavno je obavila razgovore sa predstavnicima vlasti entiteta i Vijeća ministara BiH uvjerivši se da vlasti u BiH nisu ispunile preuzete obaveze iz Pisma namjere. (Klix)