Mercator povećao prihode uprkos korona-krizi

0

Prihodi Mercator Grupe u prvih devet mjeseci 2020. porasli su za 2,1 posto u odnosu na isti period prethodne godine i dostigli 1,6 milijardi eura.

Prihodi grupe u osnovnoj djelatnosti trgovine na malo porasli su za 3,9 posto na 1,3 milijarde eura, dok je normalizirani EBITDA u tom razdoblju iznosio 126,3 miliona eura. U usporedbi s ekvivalentnim periodom iz 2019. godine zabilježen je rast prihoda od 2,9 posto i rast prihoda od maloprodaje za 5,2 posto.

U razdoblju od 1. do 9. 2020. godine, Grupa Mercator smanjila je neto finansijski dug na normalizirani omjer EBITDA za dodatnih 11,6 posto, odnosno za 2,7 posto nakon prilagođavanja za učinak računovodstvenog standarda MSFI 16.

Predsjednik Uprave Mercatora Tomislav Čizmić s tim u vezi naglašava: „Odgovornom i pravovremenom pripremom za koronsku krizu, a posebno sistemskim prilagođavanjem svim trenutnim izazovima, Mercator Grupa uspjela je osigurati rast prihoda i to učvrstiti temelje za daljnji razvoj  Mercator Grupe. Uprkos zatvaranju određenih aktivnosti i svim negativnim efektima zdravstvene krize na svim tržištima, Mercator Grupa je u posljednjih devet mjeseci nastavila ostvarivati sve ključne poslovne i strateške ciljeve, a što je najvažnije, isporučili smo nesmetanu ponudu i široku ponudu tokom ovog perioda.”

Smanjena vrijednost nekretnina

Odnos između neto finansijskog duga i normalizovane EBITDA-e, koji je iznosio 6 u istom periodu prethodne godine, znatno je poboljšan. Na dan 30. septembra 2020. iznosila je 5,3, što predstavlja poboljšanje od 11,6 posto.

U prvih devet mjeseci ove godine, revalorizacija nekretnina Grupe Mercator u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima s jedne strane rezultirala je povećanjem kapitala (rezerve fer vrijednosti) zbog povećanja vrijednosti imovine za 23,3 miliona eura, dok je na s druge strane, to je imalo negativan učinak na operativnu dobit Mercator Grupe.

Neto efekat revalorizacije bio je smanjenje vrijednosti nekretnina za 45,7 miliona eura, što čini 4,6% ukupne vrijednosti zemljišta, zgrada i investicione nekretnine. Nakon revalorizacije, na dan 30. juna 2020. godine, ukupna fer vrijednost zemljišta, zgrada i investicione imovine iznosi milijardu eura, dok negativni efekat revalorizacije na poslovne rezultate, u skladu sa relevantnim računovodstvenim standardima, iznosi 69,0 eura milion.

Bez obzira na revalorizaciju nekretnina, međutim, Mercator Grupa ostaje jedan od najvećih vlasnika nekretnina u Sloveniji i regiji.

Bez obzira na krizu izazvanu pandemijom virusa Covid-19, Mercator Grupa nastavila je sa svim aktivnostima ključnim za njen daljnji i dugoročno uspješan razvoj. S tim u vezi, nastavak projekta izgradnje novog logističko-distributivnog centra u Ljubljani te proširenje i ažuriranje poslovne mreže Mercatora glavni su prioriteti.