Krediti skočili za više od pola milijarde KM

0

Krediti građana u bankama u BiH na kraju marta iznosili su 10,52 milijarde maraka, što je za 555,4 miliona KM više u odnosu na isti period lani, a ekonomisti ističu da je galopirajuća inflacija natjerala mnoge da posegnu za dodatnim zaduženjima.

Prema podacima Centralne banke BiH, zaduženja građana na kraju marta ove godine činila su polovinu ukupnih kredita koji su iznosili 21,5 milijardi maraka. U poređenju sa kreditnom zaduženošću mjesec ranije, ukupni krediti u martu veći su za 195,6 miliona KM, a krediti građana za 85,8 miliona maraka.

– Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u martu 2022. godine iznosila je 3,8 posto, odnosno 776,7 miliona, a godišnji rast kredita stanovništva iznosio je 555,4 miliona KM ili 5,6 posto – naveli su u Centralnoj banci BiH.

Dodaju da je smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano kod vladinih institucija za 53,5 miliona KM i nefinansijskih javnih preduzeća za 8,6 miliona KM.

Ekonomista Marko Đogo rekao je za “Glas Srpske” da i odnos zaduženosti privrede i građana potvrđuje da smo potrošačko društvo.

– Primjera radi, u Srbiji su banke više orijentisane ka privredi i tamo krediti privredi čine oko 70 odsto, u Hrvatskoj je toliki procenat kredita stanovništvu, dok je u BiH taj odnos izjednačen – rekao je Đogo naglasivši da je sa aspekta ekonomskog rasta najzdraviji model koji je prisutan u Srbiji.

Dodao je da navedeni rast kredita u BiH ne predstavlja veliko iznenađenje jer su stope rasta kreditnog poslovanja banaka do 2008. godine iznosile do 20, pa i 30 procenata godišnje.

– Nakon toga sve do 2014. godine uslijedio je period prilagođavanja i još tada je isticano da će ubuduće kreditni rast slijediti stopu privrednog rasta plus nekoliko procenata. Kao posljedicu inflacije možemo očekivati i brži kreditni rast u narednom periodu – rekao je Đogo.

Ekonomista Zoran Pavlović ističe da ove brojke pokazuju da sve teže živimo te da rješenje pronalazimo u novim zaduženjima.

– Plate ne rastu proporcionalno povećanju troškova života, tako da većina izlaz vidi u kratkoročnom zaduživanju i rješavanju problema danas, nadajući se da će globalno sutra biti bolje. Nadležni u BiH ne čine ništa da bi građanima, čiji budžeti trpe strahovite udare, bilo šta olakšali – zaključio je Pavlović za Glas Srpske.