Kredit od 5 miliona eura za izgradnju deponije otpada

0

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta regionalne deponije za kruti otpad u Živinicama, u iznosu do 5.000.000 eura.

Cilj ovog projekta je pomoć Javnom poduzeću Eko-Sep d.o.o. Živinice i Gradu Živinice, kao i općinama Banovići i Kladanj u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta. Rok otplate zajma je 15 godina i s trogodišnim grace periodom.

Sredstva zajma bit će prenesena na Grad Živinice i općine Kladanj i Banovići, kao krajnje korisnike i dužnike. Federalno ministarstvo finansija će sa Živinicama, Kladanjem i Banovićima usaglasi i sklopiti podugovore o zajmu.

Vlada je dala suglasnost i za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu finansija.