Kredit EBRD-a za energetsku efikasnost u KS

0

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnovi za vođenje pregovora.

Podržana je inicijativa da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija, te ministarstva finansija i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo će u tim za pregovore o ovom kreditu imenovati predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EBRD-om.

Federalno ministarstvo finansija će Vladu FBiH informisati pregovorima i tekstu usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.