Kreće 4G mreža, evo šta trebate znati

0

U mobilnoj mreži BH Telecoma u toku je implementacija 4G tehologije.

Korištenjem naprednih tehnika 4G mreža BH Telecoma će biti prepoznatljiva kao LTE-Advanced ili 4G+ mreža.

U odnosu na postojeću mrežu Treće generacije (3G+ ili HSDPA), mreža Četvrte generacije u naprednoj izvedbi (4G+) mobilnim korisnicima BH Telecoma će omogućiti pristupne brzine u prosjeku i 10 puta veće u odnosu na 3G mrežu čime se otvaraju mogućnosti za znatno poboljšanje kvalitete postojećih servisa.

Kvalitativna poboljšanja BH Telecom provodi duži vremenski period u okviru unapređenja i pripreme mreže u cjelini.

Ove aktivnosti će tokom mjeseca aprila i maja biti provedene na području grada Sarajeva, te područjima gradova Tuzle, Mostara i Zenice, a odmah potom i na ostalim područjima.

Tehnički preduvjeti za korištenje 4G+ mreže su:

  • da se korisnik nalazi na području pokrivanja 4G+ mrežom
  • da posjeduje 4G aparat: mobilni telefon, 4G modem i sl., a u konfiguraciji 4G/3G/2G automatski mod
  • da korisnik ima USIM karticu (ako ima SIM, mora karticu zamijeniti sa USIM).

BH Telecom će početkom aprila intenzivirati aktivnosti na uvođenju 4G+ tehnologije na velikom broju lokacija baznih stanica, što može uzrokovati povremene prekide ili drugi vid otežanog odvijanja saobraćaja putem mobilne mreže u određenim kratkim intervalima.