Konferencija Start me up za buduće mlade, hrabre poduzetnike

0

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini (AHK BiH) i BURCH Univerzitet organizuju 21. februara 2018. godine konferenciju “Start Me Up” u Hotelu Hills na Ilidži koja će biti pravi centar informacija o osnivanju i perspektivi start-up kompanija u BiH.

Strateški partneri konferencije su Fond Stirling Education Group iz Velike Britanije i Ambasada Velike Britanije u Sarajevu.

Ovo će biti prva konferencija takve vrste u kojoj će biti opisan kompletan proces zasnivanja start-up kompanija u Bosni i Hercegovini.

Glavni fokus je privlačenje i ohrabrivanje mladih ljudi, posebno studenata, da osmisle vlastite ideje za biznis i hrabro zakorače ka njihovoj sprovedbi.

Učesnici koji imaju znatan utjecaj u ovom segmentu poslovanja će imati riječ na događaju sa predavanjima koja će biti upućena širem auditorijumu sastavljenom od studenata i srednjoškolskih učenika, kao i predstavnika iz biznisa.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASU BiH) će biti partner konferencije, dovodeći mlade ljude koji će imati priliku razmotriti osnivanje start-up kompanija kao opciju za budućnost.

Pored panel diskusija na temu, konferencija će uključiti i takmičenje prethodno odabranih timova studenata koji će iznijeti na svjetlo svoje ideje za start-up kompanije.

Međunarodni žiri sastavljen od iskusnih članova će ocjenjivati prezentacije i nagraditi one koji najviše obećavaju.