Koje su najbolje godine života?

0

Prosječna osoba je najzdravija u 30. godini života, najbogatija u 47. i ima najbolji seks u 32 godini, pokazalo je novo istraživanje.

Ispitivanje koje je obuhvatilo 2.000 muškaraca i žena u Velikoj Britaniji pokazalo je da su ljudi u prosjeku najsrećniji u 39. godini života i da se u svojoj koži najbolje osjećaju u 31. godini, ali da procvat karijere doživljavaju u 38.

Prema studiji, druge važne godine u životu su 40. kada smo najzadovoljniji u ljubavi, dok su nam primanja najbolja u 42.

Svega 23 odsto ispitanika reklo je da bi iskoristilo napredak nauke, kako bi doseglo vječni život.

Ovo su najvažnije godine u životu ljudi:

* Najzdraviji smo u 30. godini

* Najbogatiji u 47.

* Najsrećniji u 39.

* Najzadovoljniji izgledom u 31.

* Najsrećniji u karijeri u 38.

* Najbolji seks imamo u 32.

* Najzadovoljniji vezom smo u 40.

* Pronalazimo pravu ljubav u 32.

* “Švrljamo” i provodimo se u 24.

* Imamo najbolja primanja u 42.