Kinezi žele graditi osam hidroelektrana na Morači

0

Kineska kompanija „Norinco“ dostavila je Vladi Crne Gore tehničku i komercijalnu ponudu za izgradnju osam kaskadnih hidroelektrana na Morači.

Ukoliko trajanje koncesije za korišćenje rijeke Morače bude duže od 30 godina, što je sasvim očekivano, odluku o ovom projektu će, shodno zakonu o koncesijama, donijeti Skupština Crne Gore.

Planom korišćenja sliva rijeke Morače koji je dostavila kompanija „Norinco“ predviđena je izgradnja osam hidroelektrana, od kojih pet na glavnom toku rijeke Morače i tri na njenim pritokama.

„Ukupna instalisana snaga svih planiranih hidroelektrana je 293,6 MW, a godišnja proizvodnja 894,82 GWh”, navodi se u Izvještaju o radu Ministarstva ekonomije za 2018. godinu, prenosi Portal Analitika.

Za manje upućene čitaoce, ukupna proizvodnja struje u tih osam manjih elektrana bila bi na nivou HE „Perućica“.

Iako su detalji inovirane komercijalne ponude poslovna tajna, jasno je da ukupna vrijednost projekta neće biti manja od 500 miliona eura, budući da u energetici važi pravilo da je za instaliranje jednog megavata (MW) potrebno milion eura, a u slučaju razuđenosti i brana dva do dva i po miliona eura po megavatu.

Kompanija „Norinco“ nije nepoznata crnogorskoj javnosti, budući da je tehničku ponudu za gradnju elektrana na Morači poslala prije četiri godine.

Tada je bila aktuelna češka ponuda za izgradnju drugog bloka TE u Pljevljima, pa je ponuda Kineza bila „na čekanju“. Pošto je u međuvremenu propao tender za izgradnju drugog bloka TE, a Brisel ne gleda blagonaklono na izgradnju novih termo izvora, jasno je da će ponuda „Norinca“ biti veoma ozbiljno i pažljivo razmatrana.

Naročito zbog činjenice da će ukupna moračka proizvodnja moći da se preko energetskog kabla izvozi u Italiju, koja prosto vapi za zelenom energijom.

Prema planu Kineza, na glavnom toku Morače planira se pet hidroelektrana, Gornja-1, Gornja-2, Gornja-3, Andrijevo i Zlatica. Za svaku od pritoka je planirana jedna hidroelektrana – Mrtvica, Sjevernica i Mala Rijeka.

HE Mrtvica se nalazi na desnoj obali srednjeg toka Mrtvice, HE Sjevernica se nalazi na lijevoj obali donjeg toka Sjevernice, HE Mala se nalazi na lijevoj obali gornjeg toka Male Rijeke.