Kanton Sarajevo za EXPO 2020. izdvaja skoro 4,2 miliona KM

0

Skupština Kantona Sarajevo dala je u srijedu saglasnost na zaključak Vlade KS u vezi sa realizacijom preuzete obaveze organizacije nastupa bosanskohercegovačkih poduzetnika na najvećem svjetskom sajmu poduzetništva EXPO 2020 u Dubaiju.

Odlukom Skupštine sa današnje sjednice data su konkretna zaduženja za osiguranje finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Zadužena je Turistička zajednica Kantona Sarajevo da u 2021. godini, u svrhu realizacije organizacije i učešća na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 planira finansijska sredstva u iznosu od 1.000.000 KM.

Također, Ministarstvo privrede KS je zaduženo da u prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za ovu godinu, u svrhu realizacije organizacije i učešća na EXPO 2020  planira finansijska sredstva u iznosu od 1.500.000 KM, te da ta sredstva doznači  na transakcijski račun Turističke zajednice KS.

Ministarstvo privrede KS će u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu, prema Odluci Skupštine, u svrhu realizacije organizacije i učešća na ovoj izložbi, planirati finansijska sredstva u preostalom iznosu od 1.689.500 KM.

Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su  Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.