Je li najgore prošlo: Šta pokazuju novi podaci o prihodima!

0

Prihodi od indirektnih poreza u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosili su 3 milijarde i 442 miliona KM i manji su za 369 miliona KM ili 9,6 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

No, ono što je veoma važno primijetiti jeste drastično smanjenje pada prihoda u junu, u odnosu na maj koji je bio najgori mjesec.

Naime, u junu 2020. godine prikupljeno je 562 miliona KM indirektnih poreza što je za 44 miliona KM manje u odnosu na jun 2019. godine. To bi značilo da su prihodi u junu pali za 7,2 posto u odnosu na isti mjesec lani.

Iako i ovaj pad djeluje mnogo, treba se podsjetiti koliki je pad bio u prethodnom mjesecu.

Naime, u maju 2020. godine, koji je bio najgori mjesec za ove prihode, prikupljeno je 487 miliona KM indirektnih poreza što je za 228 miliona KM manje u odnosu na maj 2019. godine. Ako bismo izračunali procentualno, ispostavit će se da je pad indirektnih poreza u maju bio nevjerovatnih 31,8 posto.

Indirektni porezi se sastoje od PDV-a, akciza i carina. Stoga oni ovise o domaćoj potrošnji, proizvodnji ali i o uvozu.

Smanjenje pada u junu u odnosu na maj pokazuje da je došlo do značajnog oporavka. No, pad naplate indirektnih poreza i dalje je problematičan, jer oni predstavljaju najvažniji prihod entitetskih i kantonalnih budžeta.

G. Mrkić