Javnosti dostupan Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

0
Na web-stranici Vlade Federacije BiH (www.fbihvlada.gov.ba), pod rubrikom “U javnoj raspravi”, od danas je dostupan Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Nacrt tog zakona Vlada FBiH je utvrdila na 40. sjednici održanoj 12. februara u Mostaru te ga uputila u parlamentarnu i javnu raspravu, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.
Predloženi zakon propisuje da ukoliko prihodi nosioca osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija u tekućem mjesecu, potrebnu razliku sredstava treba namiriti iz budžeta Federacije, odnosno drugih izvora koje obezbijedi Federacija, a po zahtjevu nosioca osiguranja.
Također, druga rješenja dovode do smanjenja „pritiska“ na penzijski sistem jer postepeno pooštravaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke koji su primjereni socio-ekonomskim prilikama u Federaciji, na odgovarajući način proširuju penzijski obuhvat i stvaraju pretpostavke za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u dijelu koji se odnosi na staž s uvećanim trajanjem.
Nadalje, stvaraju se pretpostavke za ekonomičniju organizaciju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a time i smanjenje troškova nosioca osiguranja, navela je između ostalog Vlada obrazlažući razloge za donošenje tog zakona.