Javnim preduzećima samo 1 milion KM, umjesto 7, za uvezivanje staža

0

Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža” za 2020. godinu u iznosu od 1.000.000 KM.

Kako je obrazloženo, Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije je na ovoj poziciji predviđeno 7.000.000 KM.

U skladu s ovim je urađen Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstva utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu koji je bio proslijeđen relevantnim institucijama za dostavljanje mišljenja.

Obzirom na to da je u toku pribavljanja ovih mišljenja nastupila epidemija COVID-19, Vlada je, s ciljem uspostavljanja mjera za ublažavanje njenih negativnih efekata, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta BiH za 2020. godinu, tako što su predviđena sredstva smanjena sa 7.000.000 KM na 1.000.000 KM.