Jasmina Ćušić, “Eko Jasmina”: Zadržala sam sva radna mjesta i dodatno finansijski stimulisala zaposlene u vrijeme pandemije

0

UN Women u BiH ovog mjeseca provodi kampanju “Hvala vam, heroine”, koja ima za cilj pružiti podršku i iskazati zahvalnost ženama koje učestvuju u odgovoru na pandemiju COVID-19,  ali i ukazati na rodni aspekt pandemije.

Kampanja kroz priče uspješnih bh. žena podsjeća na ključni doprinos žena u prevazilaženju krize izazvane pandemijom.

Predstavljamo vam jednu od heroina kampanje iz svijeta preduzetništva – Jasminu Ćušić, vlasnicu kompanije “Eko Jasmina” iz Mostara.

Tim ”Eko Jasmine“ već dvije godine uspješno proizvodi i prodaje voće i povrće u Mostaru, a najveće količine voća i povrća dolaze sa njihovih plantaža u Nevesinju i Višićima kod Čapljine, dok ostatak potiče od provjerenih kooperanata.

Iako je kriza izazvana pandemijom COVID-19 ugrozila brojne biznise u BiH, Jasmina Ćušić se samouvjereno suočila sa izazovima. Osim što nije otpustila niti jednog/u radnika/cu tokom krize, Jasmina je obezbijedila dodatnu stimulaciju u vidu povećanja plata.

Pored toga, pružila je tehničku i finansijsku podršku kooperantima/cima sa kojima firma sarađuje, a u njenoj radnji su građani/ke mogli/e dobiti i besplatne zaštitne maske.

Kampanja “Hvala vam, heroine” se realizuje na društvenim mražama UN Women u BiH – Facebook, Instagram i Twitter, gdje građani/ke BiH mogu pročitati priče o sjajnim ženama, te se priključiti kampanji i iskazati zahvalnost i podršku heroinama iz njihovog života koristeći hashtag #HvalaVamHeroine.