Izvoz iz RS porastao za 4,3%, uvoz smanjen za 6,4%

0

U januaru 2021. godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 262 miliona KM, što je za 4,3% više nego u januaru 2020. godine, te uvoz u vrijednosti od 281 milion KM, što je za 6,4% manje nego u januaru 2020, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 93,1%.

U pogledu geografske distribucije robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom, u januaru 2021. godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 39 miliona KM, odnosno 14,7% i u Italiju 36 miliona KM, odnosno 13,6% od ukupno ostvarenog izvoza.

U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije i to u vrijednosti od 46 miliona KM, odnosno 16,4% i iz Italije, u vrijednosti od 42 miliona KM, odnosno 14,8% od ukupno ostvarenog uvoza.

Posmatrano po grupama proizvoda, u januaru 2021. godine, najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 24 miliona KM, što iznosi 9,2% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju lijekovi, sa ukupnom vrijednošću od 12 miliona KM, što iznosi 4,4% od ukupnog uvoza.