Izdate dozvole za proizvodnju električne energije

0

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije kojom se, između ostalog, dodaje nova definicija organizatora skupine proizvodnih objekata, dopunjava se definicija posebne zone, proširuju prava proizvođača, usklađuju standardi frekvencije s odredbama Mrežnog kodeksa, dopunjuju odredbe vezane za elektroenergetsku suglasnost i odredbe vezane za posebnu zonu.

Dozvole za rad za proizvodnju električne energije izdane su podnositeljima zahtjeva d.o.o. Kalim-profil Tešanj za solarnu fotonaponsku elektranu „Kalim K23-1“, naselje Ljetinić, Općina Tešanj, predviđene godišnje proizvodnje 25,70 MWh (megavat sati) i Eko energetika d.o.o. Sarajevo za solarnu fotonaponsku elektranu „Dragovići 1“ u naselju Dragovići-Jabuka, Općina Foča u FBiH, predviđene godišnje proizvodnje 34,50 MWh, saopćeno je iz FERK-a.

Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, solarnoj fotonaponskoj elektrani „Pape“, u naselju Dokanj, Grad Tuzla, predviđene godišnje proizvodnje 26,138 MWh dobio je podnositelj Djelatnost srodna obrtničkoj – Proizvodnja električne energije „Pape“.

Gospodarskom društvu „Merkez-oil“ d.o.o. Novi Travnik izdana je dozvola za rad (licencija) za transport naftnih derivata cestovnim prometom.

Osim toga, na današnjoj je sjednici izdana dozvola za opskrbu električnom energijom-dozvola II. reda za Erdal d.o.o. iz Sarajeva.

U postupak opće rasprave upućeni su: Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja „Suša-commerce“ d.o.o. Visoko, Nacrt dozvole za rad za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja Solarna elektrana „Energo solar“, vl. Nikole Marića, te dva nacrta dozvole za opskrbu električnom energijom-dozvola II. reda za Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva i G-Petrol d.o.o. Sarajevo.

Tekst nacrta može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba, navodi se u saopćenju.