Inflacija za prvo polugodište 11 posto, usporavanje krajem godine

0

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je korigovala naviše brze procjene inflacije za prvo polugodište 2022. godine, u odnosu na očekivanja iz marta.

Na osnovu raspoloživih zvaničnih podataka za maj 2022. godine, i raspoloživih informacija do polovine jula, CBBiH procjenjuje da je inflacija za prvo polugodište 2022. godine na nivou od 11%.

Posljednje procjene za prvo polugodište su više u odnosu na prethodnu centralnu projekciju, jer su kretanja na međunarodnim tržištima hrane, nafte i gasa premašili očekivanja iz marta.

Godišnja inflacija za period trećeg kvartala je procjenjena na 13,9%, a za period od prvih devet mjeseci 2022. godine na 12%.

Usporavanje inflacije očekuje se u četvrtom kvartalu, prvenstveno zbog baznog efekta iz 2021. godine, efekata već izmijenjenih i najavljenih monetarnih politika vodećih centralnih banaka, uz pretpostavku odsustva daljeg rasta cijena hrane i energenata.