Hrvatska: Ko je lider po prihodima, dobiti, broju radnika

0

Najveći prihod među hrvatskim kompanijama u 2019. godini, prema preliminarnim podacima iz do sada obrađenih godišnjih finansijskih izvještaja, ostvarila je naftna industrija INA d.d. u iznosu od 21,6 milijardi kuna (5,6 milijardi KM).

Najveću dobit imala je Hrvatska elektropriveda (HEP d.d.) u iznosu od 1,1 milijarde kuna (oko 280 miliona KM).

Najviše zaposlenih imao je KONZUM plus d.o.o. (9.362).

Inače, ostvareni su ukupni prihodi kompanija u iznosu od 789,6 milijardi kuna (204 milijardi KM) i ukupni rashodi u iznosu od 751,5 milijardi kuna (195 milijardi KM). U odnosu na 2018. godinu, ukupni prihodi veći su za 7,9 posto, a ukupni rashodi za 8,1 posto.