Hifa protiv Hife drugi dio: Nastavljen tržišni rat braće Ahmetlić

0

Firma “Hifa Petrol” iz Sarajeva u vlasništvu Hajrudina Ahmetlića srušila je tender vrijedan skoro 690.000 maraka za nabavku mazuta prijedorskoj “Toplani”, a koji je dobila kompanija “Hifa Oil” iz Tešnja, njegovog brata Izudina, i to zbog jednog papira.

Dvije firme nadmetale su se na e-aukciji početkom februara ove godine, a “Hifa Oil” je pobijedio sa cijenom od 687.492 KM. Ponuda “Hifa Petrola” bila je skuplja za 480 maraka i kao takva je bila druga najpovoljnija, od četiri ukupno.

Nezadovoljni ishodom, žalili su se ugovornom organu, a zatim i Kancelariji za razmatranje žalbi (KRŽ) BiH gdje su naveli da niko osim njih nije dostavio potvrdu dobavljača o uspješnoj isporuci naftnih derivata čija je vrijednost najmanje 100.000 KM, a koja je tražena tenderskom dokumentacijom.

– Ponuđači su dostavili potvrde o uspješnoj realizaciji ugovora od strane svojih kupaca, ali ni jedan od navedenih nije dostavio potvrdu od svog dobavljača kako je jedino traženo tenderskom dokumentacijom i kako smo mi kao ponuđač to dostavili u svojoj ponudi – naveli su oni.

Braća Ahmetlić, Izudin (u sredini) i Hajrudin (desno)

U “Toplani” su smatrali da je njihova žalba neosnovana jer su im dobavljači dostavili potvrde o uspješno izvršenim uslugama gdje se oni obostrano pojavljuju i kao kupci i kao dobavljači.

– Uslov kao takav je postavljen da stavimo sve ponuđače u ravnopravan položaj, posto dosta potencijalnih ponuđača ne vrši prodaju pravnim licima. Odnosno da bi ohrabrili male ponuđače koji prodaju u najvećem obimu vrše fizičkim licima a ne mogu dobiti potvrdu od svojih kupaca – pravdali su se oni.

Međutim u KRŽ-u su mišljenja da je u ovom slučaju došlo do bitne povrede Zakona o javnim nabavkama gdje postoji neusklađenost tenderske dokumentacije i gdje dolazi do protivrječnosti i nejasnoća. Zbog toga su tender, kao i svi popratni akti koje je donosio ugovorni organ poništeni, izvijestio je Capital.

Braća Ahmetlić su i ranije jedan drugom rušili tendere. Posljednji slučaj bio je u septembru prošle godine, s tim da je Izudin pokvario posao Hajrudinu vezan za nabavku kerozina Federalnoj upravi civilne zaštite.

BiznisInfo.ba je pisao o tom slučaju.

Naime, vlasnik naftne kompanije Hifa Oil Izudin Ahmetlić tada je oborio je tender FUCZ-a, zbog čega je firma Hifa Petrol Hajrudina Ahmetlića izgubila posao vrijedan 40.751 KM.

Naime, Ured za razmatranje žalbi BiH usvojio je tada žalbu kompanije Hifa Oil i poništio tender raspisan sredinom juna o nabavci kerozina odnosno izbor najpovoljnijeg ponuđača na tom tenderu kompanije Hifa Petrol,

U žalbi kompanije Izudina Ahmetlića tada su izneseni oštri navodi o postupanju njegovog brata Hajrudina odnosno kompanije Hifa Petrol. Tako Hifa Oil navodi da je Hifa Petrol dao lažnu izjavu u vezi sa ispunjavanja uvjeta da može vršiti isporuku kerozina na Međunarodnim aerodromima Mostar, Sarajevo i Tuzla.

Hifa Oil je ustvrdio i da Hifa Petrol nema sklopljene ugovora sa aerodromima Tuzla i Sarajevo. Također, tvrdili su da je Hifa Petrol dao neprirodno nisku cijenu u odnosu na Hifa Oil.