Građani KS odsad lakše do oružja

0

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su danas po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Kako je pojasnio ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, koji je i predlagač ovog Zakona, sada su otklonjene barijere i prepreke koje su postojale u ranijem Zakonu, a koje se odnose na ostvarivanje prava građana za nabavljanje, nošenje i držanje oružja i municije.

„Prije svega, građani će sada moći provesti praktičnu obuku. Prema ranijem Zakonu to nisu mogli uraditi, jer niti jedno društvo na području Kantona Sarajevo nije ispunjavalo uslove koji su bili predviđeni tim zakonskim rješenjem. Bez provođenja praktične obuke nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja građanima koji su podnijeli zahtjev i ispunjavaju zakonom propisane uslove“, kazao je ministar Katica.

Prema njegovim riječima, svaki građanin koji posjeduje oružje do sada je morao nakon deset godina dostavljati ljekarsko uvjerenje nadležnoj policijskoj upravi, u suprotnom bi mu oružje bilo oduzeto.

„Građani jednostavno zaborave da je proteklo deset godina i ne dostave ljekarsko uvjerenje, a oružje im se zbog toga oduzme. U izmjenama smo naveli da se građani, prije nego što im se oružje oduzme, obavijeste kako je potrebno da novo ljekarsko uvjerenje dostave nadležnoj policijskoj upravi. Također, preciznije je definiran naziv oružnog lista te sada nosi naziv oružni list za držanje i nošenje oružja čime su otklonjene sve dileme u koju svrhu se oružje posjeduje. Prilikom nabavke municije građani o tome neće više morati obavještavati nadležnu policijsku upravu već će to biti obaveza prodavača oružja na području KS. Na ovaj način smo nastojali otkloniti sve prepreke zbog kojih građani nisu mogli ostvariti svoja prava“, istakao je ministar Katica.

Zakonom je, prema riječima ministra, preciziran i način dobivanja odobrenja za osnivanje civilnog strelišta, a što je od izuzetnog značaja i za proces provođenja praktične obuke u rukovanju oružjem kao jednog od posebnih uvjeta za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja.

„Ovo je bio i osnovni razlog pokretanja izmjena i dopuna Zakona, jer trenutno na području Kantona Sarajevo nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja zato što niko nema dozvolu izdatu od policijske uprave za obavljanje praktične obuke, a kao razlog se navodi da niti jedno strelište nema upotrebnu dozvolu“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U odnosu na raniji, novina u ovom Zakonu je i što će sada fizička lica koja bez opravdanog razloga nose hladno oružje na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima biti kažnjena novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.