Web platforma za plasman proizvoda stiže i u BiH

0

All-biz.at sa sjedištem u Austriji omogućava svim proizvođačima i kompanijama iz Bosne i Hercegovine i država regiona da plasiraju svoje proizvode u cijeli svijet, da stupe u kontakt sa kupcima, budućim partnerima ili menadžerima iz država cijelog svijeta. U narednom periodu, All-biz.at širi svoje poslovanje i u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o web-platformi koja služi za trgovanje i izvoz proizvoda u 200 država svijeta. Ponuda svih proizvoda prevedena je na 26 jezika a platforma bilježi višemilionsku posjećenost svakog mjeseca.

All.biz je B2B i B2C platforma koja kroz pogram poslovanja namijenjen malim i srednjim ali i velikim kompanijama omogućava povezivanje sa ostalim kompanijama i širenje poslovanje na stranim tržištima.

To je platforma gdje proizvođači i prodavači mogu izlagati i prezentovati svoje proizvode cijelom svijetu na svom jeziku, a to će kupcima biti prevedeno na njihove matične jezike.    

Posljednjih godina ulaskom nekih država u projekat sa All.biz platformom mnoge kompanije su ostvarile napredak u izvozu i unaprijedile svoje uspješno poslovanje.

Predstavništvo all-biz.at je u Austriji, u Klagenfurtu, a za sve detaljnije informaijce posjetite sajt www.all-biz.at.