Federacija ide u zaduženje na berzi

0

Federacija BiH ide u prvo zaduženje na komercijalnom tržištu ove godine.

Objavljen je javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi.

Planirani iznos emisije je 30 miliona KM. Datum aukcije je 27.04.2021.

Datum dospijeća planiran obveznica je april 2028.

Podsjetimo da se Republika Srpska više puta ove godine zadužila na domaćem tržištu, a jučer i na Londonskoj berzi za 300 miliona eura.