Federacija BiH treba uplatiti RS skoro 12 miliona KM

0

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je odluku o prvom privremenom poravnanju za 2021. godinu temeljem koje Federacija BiH treba uplatiti Republici Srpskoj 11.927.411 KM.

Kako je propisano ovom odlukom privremeno poravnanje između korisnika raspodjele vrši se na teret tekućih prihoda od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu UIO koji pripadaju FBiH prijenosom na račun RS-a.

Na sjednici je usvojena i Odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za četvrti kvartal ove godine. Prema utvrđenim koeficijentima, koji se izračunavaju temeljem krajnje potrošnje, u posljednjem tromjesečju Federaciji BiH pripadat će 62,52 posto prihoda, a Republici Srpskoj 33,93 posto prihoda, dok Brčko distriktu pripada zagarantiranih 3,55 posto prihoda s jedinstvenog računa.

UO UIO dao je saglasnost na Prednacrt Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjenje entitetskim parlamentima. Glavni razlog za donošenje novog Zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje i harmonizacija s propisima Evropske unije koji reguliraju sistem plaćanja poreza na dodatnu vrijednost.

Članovi UO su usvojili izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH jer je to bilo nužno zbog primjene Odluke o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu kako bi se uskladile tarifne oznake.

Na sjednici je razmatran i proračunski zahtjev UIO za iduću godinu, ali je nakon iznesenih sugestija i primjedbi prihvaćen zaključak predsjedavajućeg UO Vjekoslava Bevande da se taj materijal korigira u UIO i dostavi na narednu sjednicu na izjašnjenje.

UO UIO primio je k znanju izvještaj o finansijskoj reviziji za 2020. godinu uz konstataciju da se preporuke revizora trebaju realizovati u narednom periodu.

UO primio je k znanju redovitu informacija o aktivnostima UINO u posljednja tri mjeseca gdje je konstatirano da se rješavaju negativne posljedice pandemije COVID-19 te da su i povećani prihodi u odnosu na isti period prošle godine za oko 472 milijuna KM.

Članovi UO primili su k znanju Informaciju u vezi problema u primjeni Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta. Nakon razmatranja informacije zaduženo je Odjeljenje Ureda predsjedatelja da hitno uputi urgenciju nadležnima kako bi nastavili rad svi članovi Radne skupine za izradu konačne metodologije raspodjele prihoda od cestarine.

UO UIO usvojio je zaključak da obavijeste Vijeće ministara BiH o problemima u vezi s implementacijom rješenja Suda BiH u naplati potraživanja od UIO po osnovu tužbe Republike Srpske.