Evo koja su imena najviše davana djeci u BiH prošle godine

0

Amina, Marija, Ahmed i Stefan su najčešća imena koja su za djecu birali roditelji u Bosni i Hercegovini u 2015. godini.

U Federaciji BiH najčešće žensko ime je Amina, a slijede Sara, Emina, Lamija i Merjem. Najčešće muško ime je Ahmed, potom Amar, Daris, Adin i Harun, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, roditelji su se u 2015. godini najčešće, među ženskim imenima, odlučivali za ime Мarija, potom Аnа, Мilica, Sofija i Sara.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Stefan, Luka, Nikola, Lazar i Pavle su najčešća muška imena u Republici Srpskoj.