EPBiH uplatila 108 miliona eura avansa za Blok 7

0

U okviru investicionog ciklusa, koji obuhvata izgradnju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije i zamjenskih termo postrojenja, Elektroprivreda BiH uspješno razvija projekte čija je realizacija uslovljena striktnom primjenom okolinskih mjera proisteklih iz direktiva Evropske unije i Energetske zajednice.

Izgradnjom “Bloka 7” – 450 MW u Termo-elektrani Tuzla, modernog proizvodnog postrojenja visoke efikasnosti, BiH će dobiti objekat sa vrhunskom opremom za spriječavanje onečišćenja okoline.

Elektroprivreda BiH izvršila je uplatu avansa u iznosu 108.351.750 eura (plus PDV), čime je Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 (EPC Ugovor) zaključen s kineskim Konzorcijem Gezhouba, postao efektivan.

Iznos avansa obezbjeđen je iz sredstava Elektroprivrede BiH. Rok za završetak radova i puštanje Bloka u pogon je 56 mjeseci. 

“Blok 7” zamjenski za postojeće blokove 3, 4 i 5 u TE “Tuzla”, ekološki je prihvatljiv proizvođač električne energije, projektovan u skladu sa evropskom legislativom za zaštitu okoliša, u čijoj će izgradnji biti primjenjene najbolje raspoložive tehnike za postrojenja za sagorijavnje, koje osiguravaju da emisije polutanata u zrak, vodu i tlo, budu ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva koje propisuju EU i BiH.

Najnovije tehnologije

Sa “Blokom 7”, Elektroprivreda BiH značajno će unaprijediti ekološke performanse svojih postrojenja za proizvodnju električne energije iz uglja, zahvaljujući nasavremenijim tehnologijama prema kojima se projektuje novi proizvodni kapacitet.

Na lokalitetu u TE “Tuzla”, u toku su pripremni radovi za izgradnju budućeg postrojenja. Prema EPC Ugovoru, izvršenje radova na pripremi i uređenju lokacije obaveza su Elektroprivrede BiH.  Aktivnosti su započete u novembru prošle godine, sa rokom izvršenja 12 mjeseci.

U toku pripremnih radova, predstavnici izvođača Konzorcija vršit će tehničku kontrolu na lokalitetu budućeg postrojenja, čija bi izgradnja trebalo da počne početkom naredne godine.

Gradnja vjetroelektrane kod Mostara

Osim toga, EPBiH realizuje i projekat Vjetroelektrane Podveležje u okviru kojeg traju aktivnosti na pripremi i betoniranju temelja za instaliranje vjetroagregata.

Ovim projektom Elektroprivreda BiH slijedi orijentaciju ka korištenju obnovljivih izvora, koju je EU definisala dokumentima sa obavezujućim ciljem da udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora u Uniji do 2030.godine iznosi 32 posto.  

J. P.