EPBiH: Potpisani ugovori za nabavku uglja u 2019. godini

0

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH (EPBiH) d.d. Sarajevo potpisalo je ugovore sa pet rudnika iz sastava Koncerna EPBiH – RMU “Kakanj”, RMU “Đurđevik”, RMU “Zenica”, RMU “Abid Lolić – Bila” i RU “Gračanica”, te sa RMU „Banovići“ za nabavku potrebnih količina uglja za proizvodnju električne i toplotne energije u 2019. godini.

U skladu s Elektroenergetskim bilansom za 2019. godinu, ugovorena je nabavka uglja u ukupnoj količini od 3.310.000 tona, od toga za TE “Tuzla” 1.710.000 tona i 1.600.000 tona za TE “Kakanj”.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 218.750.370 KM bez PDV-a.

Kao i prethodnih godina, Elektroprivreda BiH je provela tendersku proceduru za nabavku uglja od  rudnika koji posluju u sastavu Koncerna i od RMU „Banovići“.

Prema Elektroenergetskom bilansu, planirana proizvodnja električne energije u JP EPBiH za 2019. godinu je 6.992 GWh, i manja je za cca 350 GWh od planirane proizvodnje za 2018. godinu.

Smanjenje ukupno planirane proizvodnje električne energije posljedica je smanjenja planirane proizvodnje u TE „Tuzla“ i TE „Kakanj“, koja je usklađena sa zahtjevima iz Nacionalnog plana smanjenja emisija (NERP-a).

Manja planirana proizvodnja električne energije u termoelektranama u 2019. godini, direktno se odrazila na nabavku uglja, koja je umanjena za 840.000 tona, u odnosu na prošlu godinu.

U prvih jedanaest mjeseci 2018. godine ukupno je nabavljeno cca 5.360.000 tona uglja, pri čemu je za potrebe rada TE “Tuzla” nabavljeno cca 3.250.000 tona uglja, a za potrebe rada TE “Kakanj” cca 2.110.000 tona uglja.

Zaprimljene količine uglja u prvih jedanaest mjeseci 2018. godine, uz povoljne hidrološke prilike za rad hidroelektrana, omogućile su JP EPBiH stabilnu proizvodnju i ostvarenje planirane proizvodnje električne energije prema Elektroenergetskom bilansu za 2018. godinu, te povećanje proizvodnje električne energije za 2,9 posto, u poređenju sa istim periodom u 2017. godini.

Zahvaljujući povećanju proizvodnje uglja iz rudnika u sastavu Koncerna u posljednje dvije godine za 1,1 milion tona, ukupna proizvodnja električne energije u termoelektranama ostvarena je, isključivo, iz uglja rudnika koji posluju u okviru Koncerna i iz RMU „Banovići“, saopćeno je iz Službe za komunikacije EPBiH.