Elektroprivreda HZHB na polugodištu sa 2,2 miliona KM neto dobiti

0

Preduzeće Elektoprivreda HZHB d.d. Mostzar ostvarilo je u prvom polugodištu 2016. godine neto dobit od 2,26 miliona KM, izvještava Indikator.ba.

U istom periodu prošle godine preduzeće je ostvarilo dobit od 27,1 mil. KM, mada je usljed ispravki vrijednosti i otpisa potraživanja godinu završilo sa 99,28 miliona KM gubitka.

U prvom polugodištu 2016. godine Elektroprivreda HZHB povećala je poslovne prihode za oko 3 miliona na 180,4 miliona KM. Povećani poslovni prihodi rezultat su veće prodaje na domaćem tržištu, dok je prodaja na stranom tržištu bila manja.

Poslovni rashodi bili su 172,1 mil. KM i povećani su za 41 milion KM odnosu na prethodni period kada su iznosili 131,0 mil. KM. Veći poslovni rashodi proizašli su najvećim dijelom iz veće nabavne vrijednosti prodate robe i većih troškova proizvodnih usluga.
Takođe, uvećani su i izdaci za plaće i naknade zaposlenika s obzirom na rast broja zaposlenih za 143 na 1920. Kompanija je ostvarila gubitak od finansijskih aktivnosti od 2,1 mil. KM (1,6 mil. KM godinu ranije), dok je dubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosio 198 hiljada KM ( 14,5 mil. KM godinu ranije).

Elektroprivreda HZHB je u 90-odstotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH, Raiffeisen BANK d.d.BiH posjeduje 3,3 posto dionica, ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 1,5 posto, ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo 1,3 posto, itd.