Elektroprivreda HZ HB traži izmjenu cijene električne energije

0

JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u svom prijedlogu traži da se kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskoj razini snizi cijena u prosjeku za 3%, a kategoriji kućanstva cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge poveća za nešto manje od 1,5%.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH – FERK danas je održala 21. redovitu sjednicu u 2016. godini na kojoj je usvojen Nacrt pravilnika o obveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije. Odlučeno je da će se o Nacrtu pravilnika održati opća rasprava 21.11.2016. godine, u prostorijama FERK-a, s početkom u 12 sati. Podnositelju zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno izdana je Dozvola za rad (licencija) za trgovanje LPG- om s razdobljem valjanosti pet godina, priopćeno je iz FERK-a. 

Na sjednici je odlučeno i kako će se u postupak opće rasprave uputiti nacrti dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola I. reda za dva javna elektroprivredna poduzeća, rok do kojeg zainteresirana javnost može podnositi komentare na nacrte je 22.11.2016. do 12 sati, a rasprava o nacrtima dozvola će se održati u prostorijama FERK-a 21.11.2016. godine s početkom u 9 sati za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, odnosno, u 10.30 sati za JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

O nacrtima dozvola za rad za proizvodnju električne energije za podnositelje zahtjeva TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama i SENDO d.o.o. Sarajevo, kao i o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije za podnositelja zahtjeva ENERGONOVA d.d. Sarajevo FERK će održati opće rasprave. Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o terminima održavanja općih rasprava, kao i rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.

U postupak opće rasprave prikupljanjem pisanih komentara uputit će se Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva SILO PAVLOVIĆ d.o.o. Žepče, s rokom za podnošenje komentara do 18.11.2016. godine do 12 sati.

Tekstovi nacrta dozvola koji su u postupku opće rasprave mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a. Zainteresirana javnost se detaljnije može informirati o rokovima za podnošenje pisanih komentara, preko web stranice FERK-a www.ferk.ba.

Usvojene su obavijesti za javnost o podnesenim prijedlozima cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Prijedlog JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je da cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge ostaje ista i u 2017. godini, dok JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u svom prijedlogu traži da se kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskoj razini snizi cijena u prosjeku za 3%, a kategoriji kućanstva cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge poveća za nešto manje od 1,5%. Dostavljeni prijedlozi javnosti će biti dostupni na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba.

FERK će sukladno propisanim pravilima pažljivo analizirati dostavljene prijedloge kako bi utvrdio jesu li predložene cijene sukladne Metodologiji za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje
univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje suglasnosti FERK-a na iste. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravodobno obaviještena.

Na redovitoj sjednici usvojene su obavijesti za javnost o kompletnosti podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo i BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik, kao i zahtjeva za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „MHA ENERGOGROUP“ d.o.o. iz Ilidže, te je odlučeno kako zainteresirane osobe svoje pisane komentare i zahtjeve za stjecanje statusa umješača mogu podnositi do 17.11.2016. godine do 12 sati.

Razmatrajući podnesenu žalbu na akt koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica„Elektrodistribucija“ Tuzla. članovi FERK-a su donijeli rješenje kojim se žalba odbija kao neosnovana, priopćeno je iz FERK-a.