Elektroprivreda HZ HB dobila prethodnu saglasnost za VE Mesihovina

0

Vlada FBiH je dala danas prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar za izgradnju vjetroelektrane Mesihovina.

Radi se o energetskom objektu instalirane nazivne snage 50,6 MW, odobrene snage priključenja 50,6 MW i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 165,15 GWh.

Izgradnja ove vjetroelektrane planirana je na širem lokalitetu zaravni Midena – Gornji Brišnik, na području općine Tomislav-Grad, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.