EIF i ProCredit: Još 800 miliona eura za MSP

0

Investicioni plan za Evropu – EIF i ProCredit udvostručili podršku za inovativna preduzeća čime je obezbijeđeno dodatnih 800 miliona EUR za mala i srednja preduzeća

Evropski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupacija obezbijedili su dodatnih 800 miliona EUR za inovativna mala i srednja preduzeća (MSP), čime je osigurano ukupno 1,62 milijardi EUR za preduzeća u jedanaest zemalja.

Finansiranje koje potpomaže EIF sada je putem ProCredit banaka dostupno u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, a cilj su preduzeća koja koriste nove tehnologije i proizvode nove proizvode u jednoj od jedanaest zemalja gdje je dostupna ova vrsta kredita (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Moldavija, Republika Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija i Ukrajina).

Do danas je sporazumima sa ProCredit-om već omogućena podrška za oko 2.000 inovativnih MSP, i to uglavnom u sektorima proizvodnje i trgovine na veliko i malo, a u narednim godinama bit će ih finansirano mnogo više.

Ti sporazumi potpisani su u okviru Inicijative Evropske komisije za finansiranje inovativnih preduzeća (InnovFin), uz podršku programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Inicijativom InnovFin bankama učesnicama je omogućeno kreditiranje inovativnih preduzeća uz pomoć garancije koju obezbjeđuje EIF. Sporazumi koji su potpisani u zemljama članicama EU omogućeni su zahvaljujući podršci Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), koji predstavlja centralni stub Investicionog plana za Evropu Evropske komisije, poznatog i kao „Junkerov plan“.

Podpredsjednik Evropske komisije, Jyrki Katainen, zadužen za poslove, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: „Dvije godine nakon što smo najavili 820 miliona EUR podrške za MSP u jedanaest zemalja, Evropski investicioni fond i ProCredit udvostručavaju  svoju finansijsku podršku,  što znači da su u ovim zemljama za finansiranje malih i srednjih preduzeća trenutno na raspolaganju 1,62 milijarde EUR. Ovakva kontinuirana i uvećana podrška EU će, pored onih 2.000 malih i srednjih preduzeća koji su već ostvarili koristi od ovog plana, donijeti konkretnu promjenu za hiljade ljudi koji imaju inovativne poslovne ideje, a nedostaju im finansijska sredstva.“

Glavni izvršni direktor EIF-a, Pier Luigi Giliber, rekao je: “Oduševljeni smo pozitivnim rezultatima ostvarenim kroz sporazume sa ProCredit bankama o garancijama za inovativna mala i srednja preduzeća. Distribucijska mreža koju je uspostavila ProCredit Bank i njena stručnost u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, osigurava brzu raspodjelu kredita koje podržava Evropska komisija u ovih jedanaest zemalja. Kroz ove transakcije preduzeća će ostvariti pristup sredstvima koja omogućava EU u cilju podsticanja programa inovacija širom Evrope.“

Dr. Claus-Peter Zeitinger, predsjednik Nadzornog odbora ProCredit Holdinga dodao je: “Produženje našeg međusobnog sporazuma važan je signal za našu grupaciju. On našim klijentima pokazuje da će EU nastaviti podržavati ulaganja inovativnih malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, kao i da prepoznaje doprinos koji ProCredit banke daju u razvoju njihovih zemalja.“

O Evropskom investicionom fondu

Evropski investicioni fond (EIF) je dio grupe Evropske investicione banke. Njegov osnovni cilj je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) u Evropi kroz omogućavanje pristupa finansijskim sredstvima. EIF stvara i razvija poduzetnički i razvojni kapital, garancije i mikrofinansijske instrumente koji su posebno usmjereni na ovaj tržišni segment. Na taj način podstiče ostvarenje ciljeva EU u podršci inovacijama, istraživanju i razvoju, poduzetništvu, rastu i zapošljavanju. Više informacija o radu EIF-a u okviru EFSI-ja naći ćete ovdje.

O ProCredit grupaciji

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj, je matična kompanija razvojno orijentisane ProCredit grupacije, koju čine banke za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored toga što je u poslovanju usmjerena na jugoistočnu i istočnu Evropu, ProCredit grupacija također je aktivna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama ove kompanije trguje se na Prime Standard segmentu Frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest (subjekt za ulaganja zaposlenih u ProCreditu), holandski DOEN Participaties BV, KfW Development Bank i IFC (dio grupe Svjetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupacije, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama, nadziru njemački Savezni finansijski nadzorni organ (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i njemačka Bundesbank. Dodatne informacije možete naći na našoj web stranici: www.procredit-holding.com.

O ProCredit Bank BiH

ProCredit Bank je razvoju orijentisana komercijalna banka specijalizirana za rad sa malim i srednjim preduzećima. ProCredit Bank BiH je dio ProCredit grupacije sa sjedištem u Frankfurtu, Njemačka. Banka je u apsolutnom vlasništvu ProCredit Holdinga, majčinske kompanije ProCredit grupacije. Dioničari ProCredit Holdinga uključuju strateške investitore, Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest te renomirana imena poput fondacije DOEN, KfW i IFC (dio grupacije Svjetske banke). ProCredit Bank BiH u potpunosti u svom poslovanju prakticira i promoviše grupacijske vrijednosti poput transparentnosti u komunikaciji sa klijentima i pružanju usluga koje su bazirane kako na razumijevanju potreba svakog pojedinačnog klijenta, tako i na stručnim finansijskim analizama. Za više informacija posjetite www.procreditbank.ba.

O Junkerovom planu

Investicioni plan za Evropu, takozvani “Junkerov plan”, predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta Evropske komisije. Ovaj plan usmjeren je na jačanje investicija u cilju otvaranja radnih mjesta i postizanja razvoja pametnijim korištenjem novih i postojećih finansijskih resursa, uklanjanje prepreka ulaganjima i omogućavanje promocije i tehničke pomoći za investicione projekte. Evropski fond za strateška ulaganja (EFSI) predstavlja centralni stub Junkerovog plana. On daje garanciju za pokriće prvog rizika, čime EIB-u omogućava da ulaže u više, često rizičnijih projekata. Očekuje se da će do sada odobreni projekti i sporazumi za finansiranje u okviru EFSI-ja omogućiti mobiliziranje gotovo 410 milijardi EUR u ulaganjima i podršku za oko 952.000 SMP u svih 28 zemalja članica.   

O InnovFin-u

InnovFin garancija za inovativna SMP uspostavljena je u okviru inicijative “InnovFin sredstva EU za finansiranje inovatora“ u sklopu Horizonta 2020, Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije. Ovaj program obezbjeđuje garancije i kontragarancije za finansiranje duga u iznosu od 25.000 EUR do 7,5 miliona EUR a radi lakšeg pristupa kreditnim sredstvima za inovativna mala i srednja preduzeća i mala preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (sa manje od 500 zaposlenih). Ovim instrumentom upravlja EIF, a uvodi se preko finansijskih posrednika – banaka i drugih finansijskih institucija – u zemljama članicama EU i pridruženim zemljama. EU i EIF finansijskim posrednicima garantuju pokriće dijela rizika nastalih pri finansiranju duga pokrivenog ovim instrumentom.