EIB predstavio novu finansijsku strategiju

0

Ministri finansija EU odobrili ambicioznu strategiju Grupacije EIB sa fokusom na osam prioriteta

Predsjednica Evropske investicione banke Nađa Kalvinjo je u petak u Gentu ministrima finansija Evrospke unije (EU) predstavila ambicioznu strategiju Grupacije EIB, koja se kroz osam prioriteta fokusira na rast, društvenu i teritorijalnu koheziju, zelenu i digitalnu tranziciju, kao i konkurentnost Evrope, njenu stratešku autonomiju i ekonomsku bezbjednost.

Suštinu pristupa jeste otklanjanje investicionog jaza u oblasti inovacija, novih tehnologija, fizičke i socijalne infrastrukture u okviru Evropske unije i van nje.

Cilj novih inicijativa je da se kod investiranja naglasak stavi na ublažavanje posljedica klimatskih promjena i na prilagođavanje istima, kao i na energetsku tranziciju, digitalizaciju i nove tehnologije. One uključuju i planove za povećanje investicija u bezbjednost i odbranu, podršku malim i srednjim preduzećima (MSP), jačanje teritorijalne kohezije i socijalne infrastrukture u oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo i pristupačno stanovanje, kao i ulaganje u poljoprivredu i biotehnologiju. Izvan Evropske unije naglasak strategije je na podršci Ukrajini i na uspješnom procesu proširenja, kao i na strategiji EU „Globalni izlaz”.

„Veoma cijenim današnje konstruktivne razgovore sa ministrima finansija EU, kojima je predsjedavala Belgija, trenutno predsjedavajuća zemlja EU. Snažna potvrda našoj strategiji koju su pružili ministri pomoći će nam da iskoristimo prednosti Grupacije EIB i da taj snažni instrument primijenimo u punoj mjeri kako bismo podržali strateške prioritete EU i uspješno se uhvatili u koštac sa aktuelnim globalnim izazovima”, rekla je predsednica Kalvinjo.

„Evropa se suočava sa ogromnim izazovima, koji iziskuju značajna finansijska sredstva. Kao najveća multilateralna banka na svijetu, EIB može pomoći vladama da mobilišu sredstva potrebna za finansiranje borbe sa izazovima sa kojima se suočavamo, kao što su odbrana, klima i konkurentnost. EIB ima odgovarajuću stručnost i instrumente da u to uključi privatni sektor. Označavajući određene investicione projekte žigom kvaliteta, EIB daje snažnu vjerodostojnost rizičnijim projektima, omogućujući privatnim investitorima da se priključe”, izjavio je tom prilikom Vinsent Van Petehem, ministar finansija Belgije i predsjednik Savjeta direktora EIB.

Predsjednica EIB takođe je ukratko iznijela planove za povećanje finansiranja u bezbjednost i odbranu Evrope, sa jakim naglaskom na novim tehnologijama, kritičnoj infrastrukturi, kao što su granične kontrole, sajber bezbjednost, svemirske tehnologije i tehnologije dvostruke namjene, poput dronova. Strategija takođe uključuje dodatni podsticaj novim i jačim partnerstvima. „Već sarađujemo sa Evropskom komisijom i ostalim ključnim zainteresovanim stranama na utvrđivanju oblasti primjene i definisanju tehnologija ‘dvostruke namjene’,” dodala je.

Nakon rasprave u okviru Ekofina, Grupacija EIB će raditi sa svojim Savjetom direktora kako bi istražili i precizirali prijedloge za program energetske efikasnosti za MSP kako bi se proširila osnovna grupa zelenih i ekonomski efikasnih tehnologija, kao i novi program vodosnabdjevanja, kojim će se pomoći gradovima, regionima i preduzećima, a naročito poljoprivrednicima, da se suprotstave uticaju suše i poplava, digitalizuju i povećaju efikasnost vodenog ciklusa. Banka će izaći i sa prijedlogom za novi program za ubrzanje digitalizacije i tehnoloških inovacija u EU, kao i za stvaranje novih finansijskih instrumenata, koji mogu postati osnov za formiranje Unije tržišta kapitala.

Među temama o kojima se razgovaralo bilo je kreiranje novih finansijskih instrumenata za strateške tehnologije, kao što su čipovi, kao i za ključne privredne sektore, a naročito za mala i srednja preduzeća. Otklanjanje investicionog jaza radi uspjeha Evrope u zelenoj i digitalnoj tranziciji iziskuje potpunu mobilizaciju javnih resursa, smanjenje birokratije, skraćenje vremena za izlazak na tržište i privlačenje privatnog sektora. U skladu s tim, predsjednica Kalvinjo takođe je iznijela ambiciozne planove za efikasnije poslovanje Grupacije EIB, na primer pomoću racionalizacije i digitalizacije postupaka, čime bi se skratilo vrijeme potrebno za odobravanje i realizaciju projekata.

Razgovor koji je vođen tokom neformalnog sastanka Ekofina u Gentu bio je prva strateška razmjena stavova između guvernera EIB i nove predsjednice koja je preuzela dužnost 1. januara 2024. godine. Sastanak je uslijedio nakon nekoliko sedmica intenzivnih sastanaka predsjednice sa pojedinačnim akcionarima Banke, tokom kojih je Kalvinjo posjetila nekoliko glavnih gradova i sastala se sa ministrima i šefovima vlada.

EIB je finansijska ruka Evropske unije, sa aktivom od preko 550 milijardi eura, solidnom finansijskom pozicijom i dosadašnjim rezultatima bez premca kada je riječ o investicijama u infrastrukturu, klimu i inovacije. EIB djeluje kao katalizator za privatne investicije (na svaki uloženi euro kapitala EIB mobiliše se 40 eura investicija) i igra kontracikličnu ulogu, doprinoseći ekonomskoj stabilnosti. To pruža veoma čvrstu osnovu za pripremu aktivnosti u narednim godinama.