Džindić: Plin će biti jeftiniji za još sedam posto

0

Tražit ću dodatno sniženje cijene plina za sedam posto, rekao je Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

Ovo će biti njegov drugi zahtjev u posljednja dva mjeseca Nadzornom odboru (NO) „BH-Gasa“, a nakon što je prekjučer Vlada FBiH prihvatila Džindićevu inicijativu za pojeftinjenje plina za domaćinstva u Federaciji za 15 posto.

Prema Džindićevim riječima, njegov zahtjev za dodatno sniženje cijene plina je opravdan i realan te će u narednim danima biti poslan NO ove državne firme na razmatranje.

– Nakon sniženja cijene plina za 15 posto, u narednim danima tražit ću da NO izradi kalkulaciju cijene i da ona bude snižena za još sedam posto. Za to imamo osnova i na tome ću insistirati – rekao je Džindić.