Dug poreskih obveznika u FBiH dostigao 2,3 milijarde KM

0

Dug poreskih obveznika FBiH stalno raste i zaključno s 30. junom 2.647 poreskih obveznika dužnika ima dugovanja po osnovu javnih prihoda u ukupnom iznosu 2.270.026.864 KM, piše “Dnevni avaz”.

Prema informacijama Poreske uprave Federacije BiH, od ukupnog dugovanja po osnovu javnih prihoda u iznosu 2.270.026.864 KM, na glavni dug se odnosi 1.797.160.347 KM, a na dug po osnovu zateznih kamata 472.866.499 KM.

U tri mjeseca dug je porastao za skoro četiri miliona KM. Istovremeno, poreske institucije Republike Srpske pohvalile su se da su ipak uspjele dug smanjiti za 16 miliona KM.

Iz Poreske uprave FBiH istakli su da se “oko 75 odsto dugovanja odnosi na dugovanja po osnovu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno i osiguranje i doprinosa za nezaposlenost”.

Glavnica duga potiče iz prakse da se plate isplaćuju, a da se istovremeno ne plate porezi i doprinosi. Iz Poreske uprave FBiH ističu i da preduzimaju sve pravne mjere koje su im na raspolaganju kako bi prinudno naplatili dugove. (Srna)