Dug državnih firmi čak 30,9 milijardi KM

0

Stotine bh. kompanija u državnom vlasništvu koje proizvode gubitke, a koje čine petinu bh. ekonomije, trebale bi biti restrukturirane ili privatizirane kako bi postale održive, rekao je zvaničnik MMF-a predstavljajući prvi pregled sektora, piše Reuters, prenosi BiznisInfo. 

BiH je potpisala aranžman s MMF-om u vrijednosti od 553 miliona eura 2016., ali je on zamrznut prošle godine zbog nedostatka ekonomskih reformi.

Prijedlog MMF-ove tehničke analize državnih kompanija mogao bi biti uključen u program reformi, ako aranžman bude odmrznut.

Bilo kakve promjene u državnim kompanijama bi vjerovatno izazvale kontroverze, jer se na njih odnosi 27 posto svih radnih mjesta u BiH, a mali broj onih koje su profitabilne vladajuće stranke koriste kao “zlatne koke” i za zapošljavanje lojalnih kadrova, navodi Reuters.

Kompanije su ostale u vlasništvu države nakon prvog talasa privatizacije koja je samo djelimično provedena.

Vladine investicije u ove kompanije imaju negativan povrat, sektor je duboko zadužen, i mnoge firme imaju problem s likvidnošću, rekao je Reuersu Francisco Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.

Vlasti imaju više opcija, od zatvaranja kompanija, restrukturiranja i privatizacije – rekao je Parodi.

Oko 548 kompanija i dalje je u većinskom vlasništvu države, a analiza MMF-a je pokazala da njihov ukupni dug premašuje prihode i predstavlja 28 posto ukupne aktive, što je 30,9 milijardi KM.

U BiH nema centralnog registra takvih firmi, malo njih objavljuje finansijske izjave a vlasnička struktura često je nejasna.

Vlade trebaju biti bolji vlasnici ovih kompanija, da znaju šta posjeduju, da imaju dobre razloge da ih posjeduju i da postave menadžere na bazi profesionalnih kvalifikacija a ne partijske pripadnosti, rekao je Parodi, autor analize.

Samo 5 od 20 najvećih državnih kompanija su kategorizirane kao “zdrave” ili “niskorizične”.

Dvije od njih, BH Telecom i Elektroprivreda BiH donose 90 posto od ukupno 80,7 miliona KM dividende plaćene u 2017.

Parodi je rekao da dva entiteta trebaju kreirati registar takvih firmi i odlučiti o njihovom budućem vlasništvu.