Dobre vijesti iz Posavine, bare Starača i Tišina proglašene zaštićenim pejzažima

0

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder pozdravila je donošenje Zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Starača“ i Zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza – kopneni krajobraz „Tišina“, koji su usvojeni u Skupštini Posavskog kantona. Zaštićeni pejzaš „Starača“, površine 424,4 hektara, nalazi se na području općine Odžak, a zaštićeni pejzaž „Tišina“, površine 471,91 hektara, na području općine Domaljevac-Šamac.

– Znatan doprinos usvajanju ova dva zakona dalo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ovim zakonima se zaštićenim proglašavaju dva lokaliteta od iznimne biodiverzitetske važnosti. Zaštićeni pejzaži Starača i Tišina koji predstavljaju prirodni raritet i prve ekosisteme u koje je uključena rijeka Sava postali su 13. i 14. zaštićeno područje u Federaciji BiH – navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva.

Povodom usvajanja ova dva zakona ministrica Pozder istakla je da je od početka mandata boravila više puta u Posavini, te da su u fokusu bile aktivnosti na pokretanju zaštite bara Starača i Tišina.

– Posavski kanton nije imao nijedno zaštićeno područje, a s kantonalnim ministrom prometa veza i zaštite okoliša Perom Radićem, u decembru prošle godine sam uime Federalnog ministarstva okoliša i turizma potpisala ugovor o dodjeli sredstava za implementaciju projekata za proglašenje zaštićenih prirodnih područja Bare Starače i Bare Tišine. To je bio važan korak i drago mi je da je Skupština usvojila zakone kojima je i obuhvat uz rijeku Savu dobio prve površine koje su zaštićene u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH. Usvajanje ovih zakona je važno za Posavinu i Federaciju i drago mi je da su naši zajednički napori i rad urodili plodom – kazala je ministrica Pozder.

Iz Federalnog ministarstva je pojašnjeno da je nakon donošenja ovih zakona potrebno u roku od godinu donijeti planove upravljanja kojim bi se definirao opseg zaštite, te propisali svi uslovi korištenja prostora. Također, ministar Radić zahvalio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na kontinuiranoj podršci, kao i predsjedniku Međunarodne akademije održivog razvoja Tomislavu Lukiću, lokalnom  stanovništvu, te udruženjima lovaca i ribolovaca koji su dali svoj doprinos tokom javne rasprave koja je prethodila usvajanju zakona o proglašenju ovih zaštićenih područja, saopćilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma.